image
image
image
image

Export do účetnictví

ContOS nyní dokáže exportovat data do účetních systémů Pohoda a Money S3. A nejen do nich.

Modul Export jsme totiž rozšířili o podporu tzv. XSL transformace, díky které lze jakákoli exportovaná data přizpůsobit požadovanému výstupnímu formátu. Možnosti exportu dat z ContOSu se tímto způsobem zásadně rozšířily.

Export a vizuální návrhář SQL dotazů v ContOSu.
Export a vizuální návrhář SQL dotazů v ContOSu.

Uživatel má plnou kontrolu nad tím, která data a v jakém rozsahu budou exportována a zároveň má na výběr několik možností, v jakém výstupním formátu data získat. Přístup k této funkci a rozsah jejích možností lze omezit nastavením uživatelských oprávnění pro každého uživatele ContOSu.

Pro definici dat k exportu slouží dotazovací jazyk T-SQL (hezky zpracovaný tutoriál naleznete například zde). K dispozici je vizuální návrhář, pomocí kterého lze data k exportu snadno nadefinovat. Vizuální návrhář také zobrazuje kompletní databázovou strukturu aplikace.

Pomocí nástroje pro export může zkušený uživatel vyexportovat z ContOSu v podstatě jakákoli data.

Výstupní formáty

Výsledná data lze uložit do textového formátu CSV, který lze např. snadno otevřít v Excelu anebo do obecného formátu XML, nad kterým lze využít XSLT transformaci a data tak uložit téměř v jakémkoli tvaru. XSLT transformace je využita třeba pro export dat do účetních programů.

V případě potřeby vytvoření specifických exportů kontaktujte naší podporu, rádi vám pomůžeme jak s analýzou vašich dat, tak s vytvořením případné transformační šablony.

V současnosti jsou k dispozici šablony pro export daňových dokladů do ekonomických systémů Pohoda a Money S3.

Návod pro export do Pohody

Návod pro export do Money S3

Užitečné kapitoly z dokumentace ContOS

Popis exportu dat a jeho možností

Vizuální návrhář SQL dotazů