Export do Money S3

Export daňových dokladů z modulu Fakturace probíhá v několika krocích, které popisuje tento článek.

Příprava

Nejprve je potřeba naimportovat definici importu. To se provede přímo dialogu pro export kliknutím na tlačítko pro načtení exportu ze souboru. 


Soubor s definicí se nachází v aplikační složce ContOSu v podsložce Exporty a jmenuje se "Export dokladů pro účetnictví". Vybete jej a stiskněte tlačítko "Otevřít".

Tento krok je zapotřebí provést pouze jednou. Pak již bude definice zobrazena v seznamu exportů.

Výběr dat

V seznamu fakturace vybereme (pomocí filtrování nebo ručního výběru) doklady, které budeme chtít přenést do účetnictví Pohoda.

Export

Vybrané doklady vyexportujeme tak, že klikneme na tlačítko Export a nastavíme potřebné údaje v dialogu pro export. Tyto údaje si bude aplikace pro příště pamatovat. 

Výstupní formát musí být XML, výstupní soubor nastavíme do složky, ze které si jej poté vyzvedneme. Kódová stránka bude UTF-8. Je důležité zaškrtnou políčko Transformace výstupního souboru a z aplikační složky ContOSu vybrat soubor se šablonou (umístěna v podsložce Exporty/XSLT) s názvem MoneyS3Faktury.xslt.

Po stisku tlačítka Exportovat se data vyexportují do výstupního souboru. Zde končí práce s ContOSem. Výstupní soubor poté předáme tam, kde je instalován účetní systém Money S3, aby mohl být naimportován.

Import datového souboru v Money S3

Vstupní soubor s daty ContOSu je připraven k importu do Money S3. Nyní se tedy již pohybujeme v tomto účetním systému. V seznamu Vystavených faktur stiskneme tlačítko XML přenosy a vybereme volbu Import z XML.Zobrazí se průvodce, ve kterém postupujeme podle následujících kroků.


Ponecháme volbu "výběr nastavení" a stiskneme tlačítko "Další" pro pokračování.

1 - vybereme výstupní soubor s daty ContOSu, 

2 - zaškrtneme tlačítko dávkové zpracování a

3 - Stiskneme talčítko "Dokončit", po kterém je import dat zahájen

Po dokončení zpracování budou v seznamu vydaných fakur naše doklady. 


Tip: Informace o možnostech datových importů v Money S3 naleznete na tomto odkazu: https://money.cz/navod/money-s3-prevody-dat/