image
image
image
image

Export dat na Můj antikvariát

Můj antikvariát je dlouholetý nezávislý vyhledávač knih v českých antikvariátech, a dnes zřejmě nejvýznamnější a nejznámější agregátor nabídek antikvariátů. Tento vyhledávač umožňuje antikvariátům disponujícím příslušným datovým feedem zdarma prezentovat svou nabídku.

V tomto článku si ukážeme, jak lze takový feed vytvořit v ContOS e-shopu a exportovat tak svou nabídku právě na Můj antikvariát.

Jak nastavit feed pro Můj antikvariát?

V ContOSu lze uživatelsky definovat řadu feedů. Navíc je možné využít funkce, které dokáží do takového feedu filtrovat pouze specifické záznamy, např. produkty od určité ceny, produkty z určitých kategorií nebo produkty s nějakou přiřazenou specifickou vlastností. Je také možné, aby každý feed měl svou vlastní URL adresu.

Možnosti exportovat pouze určité kategorie zboží je v tomto případě zásadní, jelikož Můj antikvariát nabízí výhradně pouze knihy a pokud ve svém e-shopu prodáváte např. také hudební nosiče, pak musíte být schopni exportovat pouze určitou část své nabídky.

Definice v ContOSu

Jak bylo již řečeno, při definici feedu pro Můj antikvariát musíme respektovat to, že nabídka smí obsahovat pouze knihy, tzn. zboží z kategorie, která obsahuje knihy. Nejprve si tedy zjistíme ID kategorie, jejíž produkty budeme do feedu posílat. Kategorie může být jedna anebo i více.

V ContOSu přejdeme do seznamu kategorií (Zboží/Kategorie) a vybereme detail zvolené kategorie, ze kterého přečteme ID. Na příkladu níže se jedná o kategorii "Knihy", které má ID 267. Toto ID využijeme následně při samotné definici feedu.Datový feed se definuje v nastavení e-shopu na kartě Adresy. Přepneme se na typ "adresy zboží" a můžeme začít feed definovat.V našem případě tedy chceme, aby datový feed pro Můj antikvariát obsahoval pouze produkty z kategorie knihy. Po stisku tlačítka Nová adresa nadefinujeme parametry našeho datového feedu. Název adresy je náš interní orientační popis, který by měl tedy vystihovat jaká data daný feed reprezentuje. URL adresy říká, jak bude vypadat adresa feedu. Tuto adresu pak musíme předat správci vyhledávače Můj antikvariát. Jelikož náš ukázkový e-shop má adresu https://antikvariat.contos.cloud, pak se bude feed nacházet na adrese https://antikvariat.contos.cloud/muj-antikvariat. Tuto adresu pak sdělíme správci Mého antikvariátu.

Poslední a nejdůležitější položka je Parametr adresy, kterou definujeme typ feedu a obor dat. Parametr feedtype=mujantikvariat říká, že výstup bude ve formátu pro Můj antikvariát a parametr kat=267 říká, že budou zahrnuty pouze produkty z kategorie Knihy (její ID jsme zjistili výše). 

Po uložení a synchronizaci dat s e-shopem je feed připravený k použití.Zadáme-li do prohlížeče tuto adresu, vidíme již výsledný obsah feedu. Datový feed vždy obsahuje pouze produkty, které jsou skladem.Správa datového feedu

Jakmile Můj antikvariát zařadí tento náš feed, začnou se naše knihy ve vyhledávači nabízet. To, že má feed svou pevnou adresu a nikoli jen definici pomocí tzv. "querystringu" má výhodu v tom, že jednak je jeho definice skryta a také, že když časem potřebujeme některé parametry feedu upravit, např. přidat další kategorii nebo omezit množství exportovaných produktů, pak stačí pouze změnit definici feedu v ContOSu a není třeba již znovu kontaktovat Můj antikvariát.

Podrobnou specifikaci ostatních datových feedů a všech jejich možností naleznete přímo v naší dokumentaci v článku Datové feedy.