Export do Pohody

Export daňových dokladů z modulu Fakturace probíhá v několika krocích, které popisuje tento článek.

Příprava

Nejprve je potřeba naimportovat definici importu. To se provede přímo dialogu pro export kliknutím na tlačítko pro načtení exportu ze souboru. 


Soubor s definicí se nachází v aplikační složce ContOSu v podsložce Exporty a jmenuje se "Export dokladů pro účetnictví". Vybete jej a stiskněte tlačítko "Otevřít".

Tento krok je zapotřebí provést pouze jednou. Pak již bude definice zobrazena v seznamu exportů.

Výběr dat

V seznamu fakturace vybereme (pomocí filtrování nebo ručního výběru) doklady, které budeme chtít přenést do účetnictví Pohoda.

Export

Vybrané doklady vyexportujeme tak, že klikneme na tlačítko Export a nastavíme potřebné údaje v dialogu pro export. Tyto údaje si bude aplikace pro příště pamatovat. 

Výstupní formát musí být XML, výstupní soubor nastavíme do složky, ze které si jej poté vyzvedneme. Kódová stránka bude UTF-8. Je důležité zaškrtnou políčko Transformace výstupního souboru a z aplikační složky ContOSu vybrat soubor se šablonou (umístěna v podsložce Exporty/XSLT) s názvem PohodaFaktury.xslt.

Po stisku tlačítka Exportovat se data vyexportují do výstupního souboru. Zde končí práce s ContOSem. Výstupní soubor poté předáme tam, kde je instalován účetní systém Pohoda, aby mohl být naimportován.

Import datového souboru v Pohodě

Vstupní soubor s daty ContOSu je připraven k importu do Pohody. Nyní se tedy již pohybujeme v tomto účetním systému. V nabídce Soubor zvolíme volbu Datová komunikace/XML import/export. 

Poté se otevře průvodce XML importem, kde postupujeme podle obrázků:

1- zvolíme Soubor

2 - vybereme výstupní soubor, který jsme si vygenerovali v ContOSu, a který obsahuje vybrané doklady. 

3 - zatrhneme políčko Kontrola duplicity dávek, čímž zabráníme nechtěnému importu položek, které jsme třeba naimportovali předtím. 

4 - nakonec stiskneme talčíko "Další" pro pokačování


Zde ponecháme volbu "zachovat" a stiskneme tlačítko Další, čímž zahájíme vlastní import. Po dokončení zpracování budou v seznamu vydaných fakur naše doklady. 


Tip: Informace o možnostech datových importů v Pohodě naleznete na tomto odkazu: https://www.stormware.cz/prirucka-pohoda-online/Datova_komunikace/XML_import-export/