image
image
image
image

ContOS pro on-line prodej

Zásilkový prodej, prodej na e-shopu, prodej z domova, prodej bez prodejny. I takto lze označit formu prodeje, při které prodáváme tzv. na dálku. 

Tento způsob prodeje však není záležitostí jen poslední doby, ale fungoval již před mnoha desítkami let, kdy se o internetovém prodeji ještě nikomu ani nesnilo. Tehdejší zásilkové firmy prezentovaly svou nabídku prostřednictvím katalogů a nebo pomocí inzerce v tisku či sdělovacích prostředcích. Zákazníci objednávali pomocí telefonu nebo poštou skrze předtištěné objednávkové formuláře. Ještě i dnes se lze potkat s nejrůznějšími nabídkovými katalogy, které čas od času nalezneme ve schránce.

On-line prodej je dnes v naprosté většině chápán jako prodej prostřednictvím elektronického obchodu. Využívají jej jak zavedené společnosti, které pomocí něho rozšiřují služby a dosah svých kamenných prodejen, stejně jako společnosti bez pobočkové sítě. V dnešní době nastal rozmach i zcela malých, takřka domácích firem, které nabízejí zboží výhradně jen na e-shopu. V tomto článku se zaměříme spíše na začínající obchodníky.

Z obchodního pohledu je on-line prodej v malých firmách charakteristický tím, že:

 • prodává zpravidla nové zboží, i když ani to použité nebývá výjimkou
 • sortiment je spíše úzce zaměřen a specializován
 • prodávající má detailní znalosti o nabízených produktech, leckdy je oblast zaměření také jeho osobním koníčkem
 • produkty jsou naskladňovány v menších objemech
 • někdy prodávající spolupracují s dodavateli na bázi komisního prodeje, mohou držet širší sortiment skladem a za zboží platit dodavateli až po prodeji.

Silné stránky on-line prodeje:

 • nabízí zboží, které není běžně dostupné v maloobchodních řetězcích
 • jednodušší marketing prostřednictvím sociálních sítí
 • vzhledem k nižším nákladům nevadí ani nižší marže anebo nižší obrat
 • odpadají náklady na zřízení a provoz prodejního místa, účelně zařízený sklad je levnější než provoz prodejny
 • velké možnosti automatizace: vyřizování objednávek, komunikace se zákazníky, přijímání plateb, naskladňování zboží
 • volná pracovní doba (e-shop nemá otevírací dobu ani polední pauzy)
 • klientela není omezena lokálně, možnost prodávat prakticky kamkoli, e-shop může být také vícejazyčný, nabízet ceny a přijímat platby v různých měnách
 • to nejdůležitější nakonec: e-shopů se pravděpodobně nedotknou různá budoucí "kovidová" opatření, tzn. budou moci být v provozu i při dalších "lockdownech"

Možné obtíže:

 • silně konkurenční prostředí, pokud se nejedná opravdu o unikátní produkt, zákazník může snadno nakoupit u konkurence
 • chybějící fyzický kontakt se zákazníkem, který si zboží nemůže před koupí vyzkoušet, prohlédnout ani vznést námitky
 • budování a rozvoj e-shopu
 • každý produkt musí být dobře popsán a vyfocen
 • nezvládnutá komunikace se zákazníkem při řešení reklamací a jeho následné negativní hodnocení v recenzích nebo na sociálních sítích odrazuje další zákazníky
 • časté vracení zboží bez udání důvodů a s tím rostoucí náklady aniž by současně rostly prodeje

Co pro tuto oblast nabízí ContOS?

Níže jsou vybrány oblasti, které jsou pro tento segment podnikání důležité, a které ContOS pokrývá. Pod jednotlivými odkazy pak naleznete další rozšiřující informace.

E-shop

Součástí ContOSu je moderní, plnohodnotný e-shop , který umožňuje prodávat zboží evidované v aplikaci. E-shop je navržen tak, aby splňoval přísné bezpečnostní standardy a současně byl uživatelsky přívětivý pro všechny kategorie zákazníků, kteří jej mohou požívat na nejrůznějších platformách od běžného osobního počítače až po mobilní zařízení. Bohaté možnosti nastavení, množství funkcí a zejména rychlost jeho odezvy a výkon z něj činí zdatného konkurenta běžných e-shopů. Nový e-shop, který s vašimi zákazníky umí komunikovat až ve čtyřech jazycích a prodávat také v cizích měnách, se nezalekne ani statisíců položek a bude přitom pracovat stále spolehlivě a rychle.

Katalog produktů, prezentace zboží

Skladové karty shromažďují veškeré údaje o každém předmětu, který prodáváte. Najdete tam základní informace jako je název zboží nebo jeho kód, ale také spoustu rozšiřujících informací, které se nazývají vlastnosti (např. žánr, typ vazby, rok vydání). Skladová karta obsahuje kompletní fotodokumetaci a informaci o cenách. Počet fotografií není nijak omezen.

Kategorie produktů jsou tedy hierarchicky uspořádané a je možné je libovolně vnořovat (Poznámka: Ačkoli počet úrovní není nijak omezen, doporučujeme vejít se maximálně do čtyř úrovní - více úrovní již může ztrácet na  přehlednosti). Ke každé kategorii lze přiřadit libovolné množství vlastností, které jsou pak evidovány na skladové kartě. Hierarchie zboží vytvořená v tomto číselníku se v této podobě exportuje na e-shop (v nastavení e-shopu lze však určit, která větev bude na e-shopu jako kořenová).

Hlavním smyslem kmenových karet je sdružovat základní informace o zboží či produktech, aby je nebylo nutné stále znovu pořizovat společně s novou skladovou kartou. Kmenová karta je jakási šablona, ze které pak vznikají skladové karty. Díky tomu má program informace o tom, jaké skladové karty byly na základě té které karty kmenové vytvořeny včetně evidence dalších obchodních informací, které jsou klíčové třeba pro stanovení ceny zboží při výkupu, při příjmu do komisního prodeje nebo pro stanovení výše půjčky při zástavní činnosti.

Vyřizování objednávek, komunikace se zákazníky

Modul Objednávky umožňuje sbírat objednávky, sledovat průběh jejich vyřizování a pohodlně provádět některé hromadné operace. Objednané množství na skladě je automaticky blokováno, aby nedošlo k jeho prodeji někomu jinému. Objednávky lze tím pádem využít i pro zajištění rezervace zboží konkrétnímu zákazníkovi. K objednávkám lze tisknout a odesílat zálohové faktury, evidovat přijaté úhrady, generovat daňové úhrady a sledovat celý proces vyřizování. Objednávky lze také snadno připravit pro expedici pomocí některé kurýrní služby jako je např. PPL, Česká pošta a další. Vše probíhá rychle a pod plnou kontrolou uživatele.

Ke každé objednávce jsou evidovány veškeré zprávy (e-maily nebo SMS), které k ní byly vytvořeny. K objednávce je také možno zprávy ručně přidávat a odesílat je.

Expedice objednávek, komunikace s dopravci

Modul Expedice umožňuje zadávat a sledovat vypravené zásilky. Jednotlivé zásilky lze zadávat buď ručně anebo je hromadně generovat z objednávek. V závislosti na zvoleném přepravci lze každé zásilce nastavit různé typy služeb (např. dobírka, doručení do ciziny apod.).

Zásilky lze pohodlně vyexportovat přímo do systému daného přepravce, není tedy již nutné každou zásilku zadávat opakovaně. Velmi se tím zrychlí celý proces a zároveň se vyvarujeme chyb při přepisování adres.

Systém u již odeslaných zásilek sleduje průběh dopravy přímo ze systému přepravce a zaznamená datum doručení a nebo důvod nedoručení zásilky. Údaje ze systému přepravce k dané zásilce lze zobrazit přímo z ContOSu, obsluha má tak v každém okamžiku detailní a přesný přehled o pohybu a obsahu každé zásilky.

Platební metody

ContOS podporuje různé platební metody od hotovostních úhrad, přes dobírku, bezhotovostní převody. E-shop podporuje také platební bránu. Článek Způsob doručení a platby obsahuje bližší podrobnosti.

Závěrem

V tomto článku jsme se pokusili nastínit základní oblasti, které dokáže ContOS řešit v agendě on-line prodeje. Při vývoji celého systému jsme kladli hlavní důraz na srozumitelnost, ovladatelnost a snadnou opakovatelnost každodenních kroků. Pokud jste dočetli až sem a napadnou vás další otázky z praxe, zeptejte se nás prostřednictvím naší podpory nebo na sociálních sítích . Rádi vám odpovíme.