image
image
image
image

Zastavárna

ContOS obsahuje modul Zastavárna, který slouží k provozování zastavárenské činnosti, tzn. sjednání a vedení zástavní půjčky včetně všech souvisejících úkonů. Jedná se o komplexní nástroj, který nabízí vše potřebné pro vedení moderní zastavárny.

Zastavárna je společnost, kde fyzická osoba obdrží peněžní hotovost proti zástavě movité nebo i nemovité věci. Zástavní cena je stanovena po dohodě obou stran: zástavního věřitele a zástavního dlužníka. Součástí dohody je také termín splacení půjčené částky navýšené o stanovený úrok. Po splacení je movitá či nemovitá věc vrácena majiteli. Pokud zástavní dlužník neuhradí svůj závazek včas a v plné výši, zastavárna se poté snaží zastavenou věc prodat a tím uspokojit svou pohledávku.

Denní, týdenní nebo měsíční úrok

K dispozici jsou široké možnosti nastavení podmínek, za kterých je půjčka sjednána. Můžete nabízet denní, týdenní či měsíční úrok.

Výše úroku může být také závislá na výši půjčené částky. Dle smluvních podmínek si můžete určit, kdy je půjčka splatná, stejně jako jaká část úroků se platí při předčasném splacení. Navíc je možné mít různé varianty půjček, kdy např. zlato zastavujeme na měsíční úrok s nějakou procentní sazbou, kdežto ostatní věci pak na denní úrok dva týdny. Možnosti, které v tomto směru ContOS nabízí, umožňují jeho maximální přizpůsobení se podmínkám konkrétní zastavárny.

Zastavárna
Modul Zastavárna

Neomezený počet zástav na smlouvě

Počet zastavených věcí na jedné zástavní smlouvě nemusí být nijak omezen. Můžete převzít do zástavy více předmětů, každý z nich ocenit a půjčit souhrnnou částku.

Časté operace jako je prodloužení nebo splacení půjčky se realizuje kliknutím na jediné tlačítko. Finanční částky, datumy, počty dnů jsou přednastaveny, obsluha pouze kontroluje a popřípadě dle situace upravuje. V rámci správy zástavní smlouvy lze snadno evidovat i různé poplatky, které jsou pak klientovi účtovány (vytištění kopie smlouvy, skladné, smluvní pokuty apod.).

Další funkce

  1. Možnost zadat si vlastní datumy splacení, prodloužení nebo výši částek.
  2. Možnost účtovat libovolné poplatky a náklady
  3. Možnost mimořádných, částečných splátek
  4. Možnost navýšení půjčky
  5. Zastavárník má k dispozici okamžitý přehled, jaký celkový dluh na dané smlouvě vázne a může tak snadno klientovi tuto informaci sdělit.
  6. Klienta je možné řadit do jedné nebo více skupin a rozlišovat problémové klienty nebo ty, kteří si zástavy nevyzvedávají. Na jediné kliknutí jsou vždy k dispozici všechny smlouvy klienta.

Práce s propadlými zástavami

Oproti konkurenčním produktům však ContOS nabízí celé své zázemí pro další práci s propadlými zástavami. Ke zboží lze doplňovat další informace, obrázky, nasazovat prodejní ceny, tisknout cenovky a zboží prodávat ať na prodejně nebo v e-shopu. Předností ContOSu je, že jednu propadlou zástavu dokáže naskladnit na více skladových karet. Tzv. rozpad zboží spočívá v tom, že když je předmětem zástavy například konvolut mincí nebo sada šperků, pak lze takovou propadlou zástavu naskladnit jako každou minci nebo šperk zvlášť a prodávat je odděleně. Ze souboru šperků lze například naskladnit zvlášť náušnice a řetízek a snubní prsteny převést na zlomkové zlato.

Podrobné informace o modulu Zastavárna naleznete v naší dokumentaci zde.