Kategorie produktů

Správa seznamu kategorií produktů. Kategorie jsou hierarchicky uspořádané a je možné je libovolně vnořovat. Ke každé kategorii lze přiřadit libovolné množství vlastností, které jsou evidovány na skladové kartě. Hierarchie zboží vytvořená v tomto číselníku se v této podobě exportuje na e-shop.