image
image
image
image

Nové sazby DPH - Návod na přecenění

Od 1. 1. 2024 dojde ke změně sazeb DPH u některého zboží a služeb, což se dotkne všech plátců DPH. Přinášíme vám návod na úpravu sazeb a přecenění zboží v ContOSu.

Snížené sazby 10% a 15% se nově slučují do sazby 12%. Základní sazba 21% zůstává. Na některé knihy se bude nově vztahovat také sazba 0%.

Z tohoto důvodu je třeba provést kontrolu sazeb u zboží a přecenění.

Nastavení sazeb a přecenění zboží provedeme v seznamu zboží pomocí akce Přecenění.

1. Výběr zboží pro přecenění.

Výběr by měl obsahovat zboží, které bude ve stejné sazbě DPH. Spustíme průvodce přeceněním: Akce/Přecenění zboží

2. Nastavení přecenění.

Věnujte pozornost správnému nastavení vstupních parametrů:

a) Jako typ operace zvolte "Přepočet ceny dle parametrů"

b) Způsob přepočtu. Chcete-li ponechat celkovou cenu beze změny a dopočítat základ (asi nejčastější), vyberte způsob přepočtu "přepočet základu a DPH z celkové ceny". Pokud chcete naopak ponechat základ a dopočítat celkovou cenu vč. DPH, pak zvolte "přepočet celkem a DPH ze základní ceny".

c) Platnost ceny. Aby ceny s novými sazbami platily až od nového roku, je důležité zvolit datum platnosti od 1.1.2024. Díky tomu se také zpřístupní nové sazby DPH, nově platné od roku 2024.

d) Sazba DPH. Vybereme "zadat vlastní" a zvolíme správnou sazbu DPH.

3. Kontrola před zpracováním

Stiskneme tlačítko Další a zobrazí se náhled změn. V tabulce je přehled zboží, které přeceňujeme a spolu s ním původní cena a nově vypočtená cena. Tučně jsou navíc zvýrazněné změny. Zkontrolujte si, zda jsou nově vypočtené ceny v pořádku, zda je nastavená správně nová sazba DPH. Připomínáme, že u zboží, které se prodává ve zvláštním režimu DPH (v tabulce sloupec ZRD), je hodnota vyčíslené daně nulová, mění se pouze sazba, jak je patrné na obrázku níže.

4. Zpracování

Po stisku tlačítka Zahájit zpracování dojde k přepočtu cen a jejich zapsání. Tím je operace přecenění dokončena.

5. Podpora

Pokud dojde k jakýmkoli komplikacím, je možné vždy obnovit předchozí operaci pomocí volby "Vrácení změn". V případě dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na naší podporu.

Další informace o přecenění zboží a kontrole cen naleznete v dokumentaci.