image
image
image
image

Jak zlepšit produktové popisy na e-shopu?

Proč je kvalitní produktový popis důležitý? Co má dobrý popis obsahovat? Jak se zlepšit při psaní popisů? Přebírat popisy odjinud nebo psát vlastní?

Kvalitní popis produktu spolurozhoduje o úspěchu e-shopu. Popis produktu by měl být výstižný a co nejpřesněji popisovat všechny klíčové vlastnosti a výhody produktu. Je také důležité, aby byl text strukturovaný a hezky formátovaný, aby byl snadno čitelný a přehledný. Výhodou může být použití další grafiky přímo v textu, jako jsou obrázky nebo videa, které mohou zákazníkům pomoci lépe si produkt představit a rozhodnout se pro jeho nákup.

Pět důvodů pro kvalitní produktový popis

1. Zvyšuje prodeje

Výstižný popis produktu může pomoci zákazníkům lépe pochopit, co produkt nabízí a jaké jsou jeho výhody, což může vést k vyššímu prodeji. Pokud se v popisu produktu objeví jasné a konkrétní informace, mohou se zákazníci snadněji rozhodnout pro nákup a zvýšit tak konverzi.

2. Zlepšuje SEO

Dobře napsaný popis produktu může pomoci zlepšit SEO e-shopu. Klíčová slova obsažená v popisu produktu mohou pomoci zlepšit pozici vašeho e-shopu ve výsledcích vyhledávání, což může vést k vyššímu provozu na vašem webu.

3. Odlišuje od konkurence

Jedinečný popis produktu může pomoci vašemu produktu vyniknout mezi konkurencí. Pokud se v popisu produktu objeví specifické informace a výhody, které konkurence nemá, může to vést k většímu zájmu zákazníků právě o váš produkt.

4. Zvyšuje důvěru zákazníků

Srozumitelný popis produktu může zákazníkům pomoci získat přesnou představu o produktu a to může vést k větší důvěře zákazníků ve vaše produkty a vaši značku obecně. Pokud se zákazníci cítí být dobře informováni o produktu, který kupují, je pravděpodobnější, že budou s nákupem spokojeni a budou se k vám v budoucnu vracet.

5. Pomáhá redukovat vrácení zboží

Precizní popis produktu s jasnými a specifickými informacemi o produktech pomáhá snížit nesrovnalosti a přehlédnutí v popisu a tím snižuje počet vrácení zboží.Nyní jste už možná přesvědčeni, že produktovým popisům budete věnovat pozornost a přemýšlíte, jak takový dobrý popis napsat. Inspiraci můžete načerpat z následujících sedmi kroků. Každý z nich vede k lepším popisům.Sedm kroků k vylepšení produktových popisů

1. Vysvětlete výhody produktu

Napište jasně a stručně, jaké jsou výhody vašeho produktu. Zaměřte se na to, jaký problém řeší a jaký přínos má pro zákazníka.

2. Zjistěte, co vaši zákazníci chtějí vědět

Zkoumejte a analyzujte dotazy zákazníků ohledně produktů, které prodáváte. Tímto způsobem získáte představu o tom, co zajímá zákazníky a můžete vytvořit popis produktu, který umí tyto otázky zodpovědět.

3. Zaměřte se na klíčová slova

Vyhledejte klíčová slova, která jsou spojena s vaším produktem a použijte je v popisu produktu. Klíčová slova pomohou zlepšit SEO vašeho e-shopu a usnadní zákazníkům najít produkty, které nabízíte.

4. Udržujte popis krátký a stručný

Zákazníci mají obvykle jen malou trpělivost pro dlouhé popisy produktů. Proto je důležité popis udržet co nejstručnější a zároveň podat všechny důležité informace.

5. Vyvarujte se klišé

Snažte se používat konkrétní a originální slovní obraty. Vyhýbejte se klišé, jako jsou "kvalitní produkt", "vynikající cena" atd.

6. Kontrolujte pravopis a gramatiku

Vždy si popis produktu důkladně přečtěte a zkontrolujte pravopis a gramatiku. Špatně napsaný popis může zákazníky odradit a snížit důvěru ve váš e-shop.

7. Použijte vhodnou grafiku

Kvalitní fotografie produktu jsou velmi důležité pro jeho prezentaci a pro zvýšení prodejů. Ujistěte se, že jsou fotografie kvalitní a zobrazují produkt z různých úhlů.


A jak nyní dál?

Pokud si teď představíte své stovky a tisíce produktů, které v e-shopu nabízíte, možná vás při představě psaní kvalitního popisu ke každému z nich přepadá beznaděj: to se přece nedá v rozumném čase zvládnout a navíc zcela určitě nemáte čas pouze na psaní produktových popisů!

K tomuto problému se nabízí hned několik přístupů. Můžete se věnovat nejdříve jen určité skupině produktů, např. pouze těm, které se prodávají nejvíce nebo naopak těm, které si nevedou dobře a jste nyní přesvědčeni, že skvělým popisem můžete jejich prodejnost zvednout. Nebo se prostě zaměřit na ty produkty, u kterých zatím žádný popis nemáte (lepší něco než nic).

Popisy nemusíte psát sami, můžete si najmout člověka, copywritera, který to bude dělat za vás. A který to však nebude dělat zadarmo. Další variantou je přebírat v co největší míře popisy produktů od vašeho dodavatele nebo distributora, pokud tuto možnost nabízejí.

Níže vám nabízíme ještě pár myšlenek, které by vám mohly pomoci při rozhodování se, jakou cestou se při zlepšování produktových popisů vydat.


Přebírat popisy odjinud anebo...?

Přebírání produktového popisu od distributora/dodavatele/výrobce má svá pozitiva i negativa. Zde jsou některá z nich:

Výhody Nevýhody
Časová úspora
Přebírání produktových popisů od distributora může ušetřit spoustu času, který by byl vynaložen na psaní vlastních popisů.
Neoriginalita
Přebírání produktových popisů od distributora může vést k tomu, že se vaše popisy nebudou lišit od ostatních prodejců, kteří prodávají stejné produkty. To může znamenat, že se vaše produkty nebudou vymykat z řady a nezaujmou zákazníka.
Snadnější práce
Pokud nemáte silné psací schopnosti nebo vzdělání v oboru, může být přebírání produktových popisů od distributora snadnější volbou. Distributor by měl mít kvalitní popisy, které jsou relevantní pro daný produkt a jsou dobře napsané.
Potenciálně nižší kvalita
I když většina distributorů by měla mít kvalitní popisy, některé z nich se mohou spoléhat na strojový překlad nebo nebudou dobře stylizované.
Konzistence
Při použití stejných popisů, které používají i ostatní prodejci, může být zajištěna konzistence a jednotnost v prezentaci produktů. To může být pro zákazníky důležité, protože vytváří dojem profesionality a spolehlivosti.
Méně unikátní
Pokud použijete stejné popisy produktů jako vaše konkurence, váš e-shop se může zdát méně originální. To může vést k menšímu zájmu zákazníků o vaše produkty.
Aktuálnost
Popisy od distributora mohou být průběžně aktualizovány v souladu s novými funkcemi a vylepšeními produktu.
Horší SEO
Pokud používáte stejné popisy produktů jako vaše konkurence, může to vést k problémům s SEO, protože tyto popisy jsou již využívány jinde na internetu. Výsledkem může být nižší pozice ve výsledcích vyhledávání.
Podrobnost
Distributor může poskytnout přesnější a podrobnější popis produktu než majitel e-shopu.
Nesprávné informace
Distributoři mohou mít o produktech jiné poznatky a informace než vy, což může vést k nesprávným popisům produktů. To může způsobit, že zákazníci budou zklamáni, když obdrží produkt, který neodpovídá popisu.

... psát si vlastní?

Aby byl výčet kompletní, přinášíme ještě podobné srovnání pro vlastnoručně psané popisy.

Výhody Nevýhody
Originalita
Pokud napíšete vlastní popis, máte možnost vytvořit unikátní prezentaci produktu, která vám pomůže vymknout se z řady konkurence a přitáhnout pozornost zákazníků.
Časově náročné
Psaní vlastních produktových popisů může být časově velmi náročné, zejména pokud máte velký počet produktů v nabídce.
Personalizace
Vlastní popis vám umožní zahrnout do něj vaše vlastní zkušenosti a poznatky o produktu. To může být pro zákazníky přínosem, protože se dozvědí více o produktu a o vašem postoji k němu.
Potenciálně nižší kvalita
Pokud nemáte dobré psací schopnosti nebo vzdělání v oboru, mohou být vaše vlastní popisy horší kvality než ty, které byste získali od distributora.
Lepší SEO
Vlastní popisy mohou také pomoci zlepšit vaše SEO (optimalizace pro vyhledávače). Použití relevantních klíčových slov v popisu produktu může pomoci zvýšit jeho viditelnost ve výsledcích vyhledávání.
Nejednotnost
Pokud napíšete vlastní popisy, může být obtížné zajistit konzistenci mezi popisy různých produktů. To může být pro zákazníky matoucí a mohlo by to vést k nesourodému vzhledu e-shopu.

ContOS obsahuje pokročilý editor, kterým lze docílit dokonalé úpravy produktového popisu. Umožňuje také snadné vkládání libovolné grafiky a multimediálních souborů.
Díky hromadným úpravám skladových karet lze snadno nastavovat popis více produktům najednou.