image
image
image
image

Objednávka nebo rezervace?

Jaký je rozdíl mezi objednávkou a rezervací? Jak oba způsoby využívat v ContOSu?  A jak vše správně nastavit?

Jaký je rozdíl mezi objednávkou a rezervací?

Rozdíl mezi nákupem na e-shopu a rezervací na e-shopu spočívá v tom, že při rezervaci si zákazník pouze rezervuje zboží a následně si ho vyzvedne a zaplatí v kamenné prodejně. V tomto případě platí stejná pravidla jako pro nákup v kamenné prodejně, tj. nemá právo odstoupit od smlouvy, pokud se mu zboží nelíbí nebo nevyhovuje.

Právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů se vztahuje pouze na nákup zboží uzavřeného na dálku, jako je online nákup nebo objednávka zboží na e-shopu, a nikoli na nákup v kamenné prodejně. To znamená, že pokud si zboží zákazník objedná na e-shopu a následně si ho vyzvedne a zaplatí v prodejně, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, pokud se rozhodne, že si ho nechce ponechat.

Pokud si však zboží zakoupí přímo v kamenné prodejně, nemá právo odstoupit od smlouvy, pokud se mu zboží nelíbí nebo nevyhovuje. V takovém případě je na zvážení prodejce, zda mu umožní vrátit zboží a peníze, ale nemusí to učinit.

§ 1829 odst. 1 Odstoupení od smlouvy: Spotřebitel může odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory ve lhůtě čtrnácti dnů. Není-li dále stanoveno jinak, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy.
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89

Jaké jsou výhody a nevýhody rezervace?

Výhody rezervace jsou pro prodejce zřejmé: odpadá nepříjemná varianta, že zákazník po 14 dnech zboží vrátí. Je také možné, že zákazník si na místě zakoupí i něco dalšího. Výhodou pro prodejce zůstává i to, že odpadá balení objednávky a její odesílání.

Zákazník má zase možnost prohlédnout si zboží před koupí a zkontrolovat, zda splňuje jeho požadavky a očekávání. Také ušetří čas, pokud to k vám má blízko - když si zboží rezervuje, může si ho vyzvednout přímo v kamenné prodejně a nemusí čekat na doručení, což může být pro něj pohodlnější a ušetří mu to čas.

Nezanedbatelná je i možnost osobního setkání s prodejcem a získání tak více informací o zboží i sortimentu, možnost poradit se s odborníkem a získat další doporučení.

Nevýhodou pro zákazníka může být naopak omezená dostupnost - pokud to má zákazník do prodejny daleko anebo pokud je příliš limitován otevírací dobou, může být pro něj nákladné a časově náročné se k vám dostat.

Výhody i nevýhody rezervace na e-shopu tedy mohou být pro každého zákazníka i prodejce různé, záleží na konkrétní situaci a preferencích. Přesto ale stojí o možnosti zvládnutí procesu rezervace zboží usilovat.

Jak vše nastavit v ContOSu?

V ContOSu provedeme dvě nastavení.

1. U nadefinovaných způsobů doručení zaškrtneme příznak, že jsou určeny pro rezervaci na e-shopu. Je dobré věnovat pozornost i doplňkovému popisu zvoleného způsobu doručení, kam můžete zákazníkovi doplnit bližší informace o způsobu vyzvednutí, otevírací dobu, adresu a podobně.

2. V nastavení e-shopu přiřadit příslušnou šablonu potvrzovacího e-mailu, který bude zákazníkovi zasílán v případě, že si zvolí rezervaci namísto objednávky. Konkrétní znění textu v šabloně pro rezervaci si můžete samozřejmě upravit dle svého.

A jak to bude vypadat z pohledu zákazníka?

Zákazník bude mít ve způsobech dodání uvedenou možnost rezervace na prodejně společně s vysvětlujícím textem - vše jste již nastavili v ContOSu.

Po odeslání rezervace mu, stejně jako v případě odeslání klasické objednávky, přijde potvrzovací zpráva upravená speciálně pro případ rezervace. Potvrzení může kromě souhrnu objednaného zboží obsahovat i další pokyny pro odběr.

V tomto článku jsme si ukázali, že přidat možnost rezervace zboží a jeho zakoupení na prodejně není složité a může vám i vašim zákazníkům přinést další výhody.