Verze 3.1.97.5, datum vydání: 30. 1. 2019

Rychlý přehled

 • modul Objednávky - nový rozšířený filtr Skupiny adresáře
 • modul Objednávky - indikace vyplnění dodací adresy
 • modul Objednávky - nová tisková sestava Přehled zboží v objednávkách
 • modul Objednávky + modul Fakturace - při pořizování položek možnost přednastavení kurzoru do pole množství
 • modul Objednávky - nový průvodce hromadným zpracováním objednávek
 • modul Objednávky - na položce objednávky přibyl nový údaj poznámka, která se při zpracování objednávky přenáší rovněž do daňového dokladu
 • modul Expedice - nová tisková sestava Opis expedice (podací arch)
 • modul Fakturace - nový průvodce hromadným zpracováním dokladů: umožňuje označit vybrané daňové doklady a provést s nimi nějakou hromadnou operaci
 • modul Fakturace - nový tisková sestava Daňový doklad + vratka
 • modul Fakturace - možnost vytvoření nové objednávky na základě daňového dokladu (vhodné např. pro periodickou fakturaci)
 • modul Pokladna - nová tisková sestava Opis pokladních dokladů
 • modul Komunikace -  možnost vytvořit nové maily dle vybraných klientů, výhodné zejména, pokud potřebujeme odeslat e-mail určitým klientům, kterým jsme v minulosti již zprávu poslali.
 • modul Zboží - nová tisková sestava Generátor čárového kódu, která slouží k vytváření a tisku různých čárových kódů
 • průvodci hromadným zpracováním - vylepšená validace sestav ve zpracování, kontroluje se vždy, zda daná sestava patří do aktuálního výběru sestav.
 • příkazový řádek - nové funkce: Aktualizace stavu doručení zásilek, Aktualizace výdejních míst pro aktivní dopravce. Podrobnosti zde.
 • vylepšený vzhled aplikace při vysokém rozlišení DPI: používáte-li aplikaci na displeji s vysokým rozlišením a zároveň máte větší měřítko zobrazení (více než 100%), aplikace se tomuto nastavení korektně přizpůsobí
 • integrována on-line dokumentace (klávesa F1 nebo tlačítko v hlavním menu aplikace) 

Objednávky

Objednávky nově lze filtrovat také podle skupin zákazníků v adresáři. Můžete si např. vyfiltrovat objednávky od nespolehlivých klientů.

Při pořizování položek objednávek nebo položek prodejek se standardně umístí kurzor na tlačítko OK - je to proto, aby bylo možné jen stisknout Enter a pokračovat dále. V některých případech ale převažuje potřeba při vložení položky změnit její množství (standardně nastavení na 1) anebo také prodejní cenu. V těchto případech může být výhodnější si v parametrech aplikace přednastavit prvek, na který bude kurzor nastaven.

Obr. 1 - Nastavení výchozího prvku při vkládání položky objednávky nebo prodejky.

Obr. 1 - Nastavení výchozího prvku při vkládání položky objednávky nebo prodejky.


Obr. 2 - Tisková sestava Přehled zboží v objednávkách, výběr položek.

Obr. 2 - Tisková sestava Přehled zboží v objednávkách, výběr položek.

Po zvolení konkrétních položek, vytiskne přehled objednávek, ve kterých jsou tyto položky obsažené. To se hodí během kompletace objednávek k doručení, ve které objednávce se určité zboží nachází.

Obr. 3 - Tisková sestava Přehled zboží v objednávkách, vytištěny jsou pouze vybrané položky.

Obr. 3 - Tisková sestava Přehled zboží v objednávkách, vytištěny jsou pouze vybrané položky.


Hromadné zpracování objednávek

Průvodce pro zpracování objednávek byl sjednocen s ostatními průvodci v aplikaci. Došlo ke snížení počtu jednotlivých kroků, je možné generovat více typů sestav.

Obr. 4 - Průvodce hromadným zpracováním objednávek.

Obr. 4 - Průvodce hromadným zpracováním objednávek.

Fakturace

Ve fakturaci přibyla nová varianta sestavy Daňový doklad, který obsahuje i formulář s vratkou na vrácené či reklamované zboží. Výhodou je, že zákazník má usnadněn proces vrácení zboží, se kterým není spokojen a prodejce má zároveň strukturovanou odpověď a zpětnou vazbu od zákazníka. V praxi totiž často zákazníci nevyužívají formuláře na eshopu a zboží vracejí často bez průvodek či jen s kusými informacemi a je pak složité dohledávat, co vlastně zákazník chtěl. 

Vratka je tedy přímo na daňovém dokladu, je na ní předtištěno i jeho číslo, adresa pro zaslání zboží a také předepsány důvody vrácení. Zákazník jen vyplní, oddělí a zašle společně se zbožím zpět.


Obr. 5 - Daňový doklad s vratkou.

Obr. 5 - Daňový doklad s vratkou.


Expedice

Nová sestava reprezentuje přehled vyexpedovaných zásilek včetně adresáta, dobírkové částky, hmotnosti, podacího čísla. 

Obr. 6 - Tisková sestava Opis expedice.

Obr. 6 - Tisková sestava Opis expedice.