Generátor čárového kódu

Aplikace umožňuje vygenerovat různé typy čárových kódů s různým obsahem. Je možné si tak vytisknout sadu čárového kódů na archy štítků a tyto pak nalepovat na zboží přijímané do komise nebo zástavy. Lze je však využít pro jakékoli označování zboží.

Podporované typy čárových kódů

  • Code 128
  • EAN13
  • EAN128
  • QR Code

ContOS v současnosti podporuje výše uvedené čárové kódy, jelikož jsou u nás nejběžnější a nejuniverzálnější. V případě potřeby je však možno zahrnout podporu i pro další typy čárových kódů a to nejen klasických 1D, ale i 2D (QR).

Code 128 umí kódovat alfanumerické hodnoty a nejčastěji slouží k označování sériových čísel výrobků, označení dokumentů, smluv, účtenek, skladových karet a podobně. Oproti čárovým kódům, jejichž použití podléhá registraci u národních registračních autorit, tento kód umožňuje volné použití, tzn. že kdokoli může kódy generovat, ale nikdo neodpovídá za jedinečnost kódu.

EAN 13 (European Article Numbering) slouží pro označování zboží, které je běžně obchodované v obchodních řetězcích. Tento kód umí kódovat pouze numerické hodnoty. Přidělování kódů EAN řídí registrační autorita (v ČR sdružení GS1 Czech Republic) čímž je dosaženo jedinečnosti označení každého zboží, tzn. žádné jiné zboží na světě nemůže být označeno stejným čárovým kódem.

QR Code patří do rodiny 2D kódů, které se vyznačují tím, že umí kódovat větší objem alfanumerických informací. Většinou jsou načítány mobilním telefonem anebo specializovaným snímačem 2D kódů. Standardní čtečka jej načítat neumí. QR Code se v ContOSu uplatňuje zejména na daňových dokladech pro QR Platby

Použití generátoru

Generátor čárového kódu je speciální tisková sestava, kterou naleznete v tiskovém dialogu v modulu Zboží. Po zobrazení náhledu (nebo tisku) se nejprve zobrazí vstupní dialog, ve kterém se navolí potřebné parametry čárového kódu, jeho typu a dat, která na něm budou. Poté se tato sestava vytiskne.

Tisknout lze jak na archy formátu A4, tak na role jednotlivých štítků. 

Obr. 1 - Generátor čárového kódu v modulu Zboží.

Obr. 1 - Generátor čárového kódu v modulu Zboží.

Typ čárového kódu

V seznamu jsou podporované typy čárových kódů. Jaký typ čárového zvolit? Jak vyplývá z odstavce výše, každý typ je vhodný pro určitou oblast použití. Zde je potřeba si také ujasnit, jaký druh informace takový čárový kód ponese. Bude to pouze numerický údaj anebo budeme kódovat i písmena? Kolik znaků bude tato hodnota mít? Jak dlouhý může být vygenerovaný kód? 

Základní pravidlo pro výběr může znít tak, že pokud

a) budeme tisknout kód ze zboží, zvolíme EAN13,

b) pokud budeme tisknout různě dlouhé hodnoty a kombinovat číslice a písmena, pak zvolíme Code 128,

c) pokud budeme kódovat podklady pro QR Platbu, zvolíme QR Code

Obsah kódu

Generovaný kód může obsahovat buď statický text (fixní text), který bude vytištěn na všechny štítky stejně, nebo se může jednat o náhodně generované číslo o určitém počtu znaků, nebo se může jednat o číselnou řadu číslovanou od nějaké počáteční hodnoty. U všech takto vygenerovaných hodnot může ještě nastavit prefix a suffix (koncovku).

Rozsah

Rozsah určuje, kolik kódů bude vygenerováno a v kolika kopiích. Pokud tedy budeme generovat pět kódů s náhodně generovaným číslem a počet kopií bude 2, pak se vytiskne celkem deset čárových kódů, z nichž každý bude existovat ve dvou stejných exemplářích (kopií).

Tiskneme-li na arch štítků, který již byl částečně potištěn, hodí se možnost zahájení tisku až od určité pozice na archu.

Rozvržení stránky

V tomto případě existují dva základní formáty stránky, a to A4 (arch se štítky) anebo role štítků na kotoučku. V případě stránky A4 určujeme, kolik štítků na šířku a kolik na výšku obsahuje (např. u štítků 2x7 A4 to znamená 2 sloupce a 7 řádků), v případě role štítků je to šířka štítku.

Pozici kódu na štítku lze ovlivnit odsazením levého okraje a horního okraje.

Obr. 2 - Nastavení parametrů generátoru.

Obr. 2 - Nastavení parametrů generátoru.


Tip: Vygenerované čárové kódy lze tisknout buď okamžitě anebo si je uložit do PDF souboru a vytisknout kdykoli později. PDF soubor lze např. odeslat v e-mailu na pobočky a vytisknout až tam. 

Ukázky vygenerovaných kódů

Obr. 3 - Vygenerované štítky, čárový kód EAN13, fixní text

Obr. 3 - Vygenerované štítky, čárový kód EAN13, fixní text


Obr. 4 - Vygenerované štítky, čárový kód Code 128, hodnota vzestupně od 1000, prefix "A", suffix "X" , tisk až od druhé pozice.

Obr. 4 - Vygenerované štítky, čárový kód Code 128, hodnota vzestupně od 1000, prefix "A", suffix "X" , tisk až od druhé pozice.


Obr. 5 - Vygenerované štítky, čárový kód Code 128, náhodně generovaná hodnota o délce 10 znaků, prefix "A", suffix "X".

Obr. 5 - Vygenerované štítky, čárový kód Code 128, náhodně generovaná hodnota o délce 10 znaků, prefix "A", suffix "X".


Obr. 6 - Vygenerované štítky, čárový kód QR Code, zakódovaný text "https://www.contos.cz", tisk od třetí pozice.

Obr. 6 - Vygenerované štítky, čárový kód QR Code, zakódovaný text "https://www.contos.cz", tisk od třetí pozice.