Příkazový řádek

ContOS lze spouštět s parametry příkazového řádku. To umožňuje provádět některé operace automaticky bez zásahu uživatele. Typicky při spouštění z Plánovače úloh popř. v rámci různých skriptů.

ContOS s více databázemi

ContOS se ve výchozím stavu připojuje k databázi, která je specifikována v souboru db.xml. Tento textový soubor obsahuje připojovací údaje k databázi.

Mohou však existovat scénáře, kdy je potřeba se připojovat i k jiné než výchozí databázi. Chcete mít např. testovací prostředí a ostré (produkční) prostředí. Nemusíte proto instalovat ContOS do dvou různých umístění, stačí jej spouštět s jiným db.xml a připojovat se tak k požadované databázi. Pokud si např. vytvoříte dva zástupce, můžete je spouštět přímo z plochy. 

Contos.exe [-db „úplná_cesta_k_souboru_db.xml“]

Parametr xml souboru s údaji k připojení k databázi. Díky tomuto parametru lze spouštět aplikaci s využitím jiné databáze, která může být umístěna na jiném SQL serveru, popř. pod jiným názvem. 

Je-li aplikace spuštěna bez tohoto parametru, pak se bere výchozí soubor db.xml, který je umístěn v kořenové složce aplikace. Soubor db.xml je vytvářen automaticky během instalace aplikace. 

Pokud budete potřebovat poradit se správným nastavením pro konkrétní případ, kontaktujte náš helpdesk

Příklad:
Contos.exe -db "h:\ContOS\db2.xml"


Aktualizace stavu doručení zásilek

Contos.exe -expedice "getparcelstatus" 


Aktualizace výdejních míst pro aktivní dopravce

Contos.exe -expedice "getparcelshop"


Příklady

Obr. 1 - Zástupce pro spuštění Aplikace s databází s připojením v souboru db2.xml

Obr. 1 - Zástupce pro spuštění Aplikace s databází s připojením v souboru db2.xml


Obr. 2 - Aktualizace výdejních míst pro aktivní dopravce spuštěná z příkazového řádku

Obr. 2 - Aktualizace výdejních míst pro aktivní dopravce spuštěná z příkazového řádku

Údržba databáze

ContOS obsahuje nástroj pro údržbu databáze. Tento nástroj provede reindexaci a defragmentaci indexů datových tabulek. Pravidelně udržovaná databáze poskytuje vyšší výkon a rychlejší odezvu, která se projeví při práci s aplikací.

Tento proces lze spouštět z příkazového řádku a je proto vhodný zařadit jej do Plánovače úloh, aby byl prováděn pravidelně, např. jednou za týden. Utilita se jmenuje SQLMan a nachází se v aplikační složce ContOSu.

SQLMan.exe -checkdb