Hromadné zpracování dokladů

ContOS umožňuje označit vybrané daňové doklady a provést s nimi nějakou hromadnou operaci, např. je vytisknout, odeslat e-mailem klientovi nebo odeslat upomínku pomocí SMS. K tomu slouží průvodce hromadným zpracováním, který se nachází v modulu Prodej v menu Akce/Hromadné zpracování dokladů.

V prvním kroku jsou zobrazeny vybrané doklady, které vstupují do zpracování. V dalším kroku se vybere operace, která se pro každý doklad vykoná. 

Vygenerované e-maily a SMS jsou kdykoli dostupné v adresáři u každého zákazníka. Je tedy zpětně vidět, kdy jste mu zprávu poslali a stejně tak i její obsah.


Průvodce lze nejčastěji využít k těmto činnostem:

  • dodatečný hromadný tisk vícero dokladů (k uzávěrce, pro účetní apod.)
  • odeslání daňového dokladu vašim zákazníkům
  • odeslání upomínky na dosud nezaplacené doklady (nejprve se vyfiltrují neuhrazené doklady po splatnosti) včetně zaslání samotného dokladu
  • odeslání upomínky pomocí SMS


Obr. 1 - Průvodce hromadným zpracováním dokladů: doklady ke zpracování.

Obr. 1 - Průvodce hromadným zpracováním dokladů: doklady ke zpracování.

Obr. 2 - Průvodce hromadným zpracováním dokladů: tisk a odeslání dokladů.

Obr. 2 - Průvodce hromadným zpracováním dokladů: tisk a odeslání dokladů.

Obr. 3 - Průvodce hromadným zpracováním dokladů: vygenerovaný e-mail s doklady pro zákazníka.

Obr. 3 - Průvodce hromadným zpracováním dokladů: vygenerovaný e-mail s doklady pro zákazníka.