Verze 3.1.146.6, datum vydání: 13.1.2022

Rychlý přehled

Tato verze přináší spoustu velkých novinek a vylepšení, které se dotkly nejen samotné aplikace, ale také e-shopu. Velká část změn se odehrála při práci se skladovými kartami a katalogem zboží. Nově je možné naskladňovat přímo ze skladových karet. Vylepšili jsme fulltextové vyhledání. Antikvariáty jistě ocení možnost vyhledávání knih dle tzv. tečkové konvence. Vylepšili a zpřehlednili jsme práci s fotkami zboží, které lze ke skladovým kartám přidávat přetažením z průzkumníka a lze je také přidávat přímo na detailu skladové karty. Pořádek v katalogu zboží lze udělat díky funkci sloučení více karet. V objednávkách přibyla nová funkce Kompletace objednávek. Vylepšení se dočkaly také štítky na zboží.

E-shop nyní umožňuje po odeslání objednávky automatické přesměrování na platební bránu. Novinkou je také možnost odlišných potvrzovacích e-mailů v případě klasické objednávky "na dálku" a rezervace zboží na prodejně.

Pro přehlednost jsme všechny novinky a změny rozdělili dle oblastí, do kterých zasahují.

ContOS

Práce se zbožím

V této verzi se poprvé objevila zásadní novinka, která se týká pořizování zboží. Nyní je možné přímo ze seznamu zboží pořizovat skladové karty a ty rovnou naskladňovat na konkrétní skladový doklad, výkupní nebo komisní smlouvu. Také je možné přímo ze zboží naskladňovat na již pořízené skladové karty.

Dříve se pro tyto operace musel vždy použít postup z opačné strany, tedy ze strany konkrétního dokladu. Když jsme chtěli provést naskladnění, museli jsme otevřít skladovou příjemku a v ní teprve říci, jaké množství a na kterou skladovou kartu naskladňujeme. Nově je však možné nejprve vybrat skladovou kartu, zapsat naskladňované množství a poté vybrat příslušný skladový doklad.

Díky tomuto přístupu se sjednotil postup při zavádění zboží do systému. Obsluha vše pořizuje ve skladových kartách, tzn. všechny popisné údaje skladové karty včetně fotografií a posléze pak zadá i naskladňované množství a jednoduše vybere doklad, který toto naskladnění eviduje (skladová příjemka, komisní, výkupní smlouva).

Při pořizování skladové karty stačí zadat identifikaci zboží (EAN, ISBN, název) a systém nejprve zkontroluje, zda již takový název není v kmenových kartách. Pokud ano, pak si obsluha může dohledat příslušnou kmenovou kartu a naskladnit na ní.

Celý postup je intuitivní a obsluha je vedena jednotlivými kroky.

1) Nové zboží s naskladněním skladovou příjemkou nebo výkupní smlouvou

2) Nové zboží s naskladněním komisní smlouvou

3) Naskladnění na již existující skladovou kartu (s výběrem příslušného naskladňovacího dokladu)

Dohledání údajů ke zboží

Při pořizování zboží klademe velký důraz na rychlost zápisu a eliminaci zapisování informací, které už v systému máte. Proto je k dispozici Katalog zboží, čili seznam kmenových karet, který shromažďuje informace i zboží, které již v systému máte. Tyto informace se automaticky přenesou do nově vytvářené skladové karty aniž by bylo potřeba je opakovaně zadávat.

Funkci pro dotažení údajů do skladové karty je dostupná také v poli název zboží (tlačítko s lupou). Je možnost přebírat údaje z kmenové karty, z jiného zboží (skladové karty) a také z internetu on-line.

Kromě kmenových karet nabízí ContOS také on-line získávání údajů z veřejně přístupných databází, což ocení zejména antikvariáty. Součástí vyhledávacího pole je tlačítko s lupou, které umožňuje daný text nebo ISBN/EAN nalézt v různých veřejných databázích a odtud přenést údaje do skladové karty.

Nalezení knihy v databázi Národní knihovny ČR:

Údaje převzaté do skladové karty:

Nově založená skladová karta:

Následné naskladnění skladovou příjemkou a zadání množství a kupní ceny:

Takto jednoduše a v několika krocích lze kompletně zavést novou skladovou kartu (nový produkt), doplnit k němu veškeré potřebné údaje a naskladnit dané množství. Zadávání nových zboží se tímto postupem zásadně zrychlí a zpřesní.

Další podrobnosti a možnosti naskladnění a vytváření nových skladových karet naleznete v samostatném článku Naskladnění zboží. 

Sloučení kmenových karet

K dispozici je nová funkce, která umožňuje sloučit dvě a více kmenových karet na jednu. Díky tomu, lze katalog udržovat v přehledném stavu, neboť na základě kmenových karet vznikají karty skladové (zboží) a do nich se přenášejí i všechny dostupné vlastnosti a informace z kmenových karet.

Smlouvy


Přibylo nové oprávnění uživatele: pracovat pouze se smlouvami, které sám vytvořil. Týká se to modulů Komise, Výkup, Sklad a Zastavárna. Pokud má uživatel zapnuto toto právo, pak se mu v seznamech zobrazí pouze doklady, které vytvořil on. Doklady vytvořené ostatními uživateli jsou skryté.

Uživatelská oprávnění pro Komisi, Výkup a zastavárnu.

V seznamu smluv se nově zobrazují sloupce, které ukazují datum, čas a ID uživatele, který smlouvu založil a datum, čas a ID uživatele, který smlouvu naposledy upravoval. ID uživatele lze zjistit v Uživatelích aplikace (Nastavení a servis/Uživatelé).

Výkup a Zastavárna

V obou modulech je nově v seznamu smluv navigační menu, které třídí doklady dle data pořízení a umožňuje tak rychlou orientaci ve smlouvách.

Tečková konvence - nový způsob vyhledávání zboží

Vyhledávání zboží pomocí tečkové konvence je rychlý způsob zápisu toho, co chceme hledat. Tento způsob je výborný zejména pro knihy. Jak to funguje?

Dejme tomu, že chceme nalézt knihu Robinson Crusoe od Daniela Defoa. Při klasickém způsobu vyhledávání bychom museli zadat celý název nebo alespoň jeho část. Tečková konvence umožňuje zadat pouze první znaky názvu knihy a potom iniciály autora (chceme-li hledání zpřesnit, není to ale povinné). Hledání knihy Robinson Crusoe pomocí tečkové konvence vypadá tedy takto:

.rc dd

Všimněte si, že zápis začíná vždy znakem tečka. Poté zapíšeme první znaky z názvu a za mezerou zapíšeme první znaky z autorova jména. K dohledání této knihy stačí tedy zadat pouhá 4 písmena.

Vyhledávání pomocí tečkové konvence je zapotřebí zapnout v nastavení aplikace (Nastavení/karta Parametry 2), kde se rovněž mohou doplnit další vlastnosti, které obsahují prohledávaný text (zde např. autor a rok vydání).

Vyhledávání pomocí tečkové konvence lze využít při pořizování skladových karet. Ačkoli nejrychlejší způsob vyhledání je v současnosti přes EAN a jeho načtení čtečkou, existují knihy, které čárový kód nemají. A právě pro takové případy je tečková konvence nejrychlejším způsobem, jak knihu rychle vyhledat.

Fulltextové vyhledávání

V této verzi je zapnutá podpora pro fulltextové vyhledávání. Podrobnosti jsou uvedeny v samostatném článku Fulltextové vyhledávání.

Práce s fotkami

Tato verze přináší mnohem komfortnější práci s produktovými fotkami zboží. A to jak v katalogu zboží, tak na skladových kartách, kde došlo také k přehlednějšímu uspořádání. 

Nově je možnost fotky k produktům také přetažením z průzkumníku souborů nebo jejich vložení ze schránky. Je také možné přes schránku pohodlně kopírovat fotky přímo mezi jednotlivými kartami. Funguje rovněž zkopírování fotky přes schránku přímo z internetového prohlížeče.

Oproti minulým verzím je nyní možnost vkládat fotky také přímo na detailu skladové karty nebo katalogu. Dříve bylo nutné nejprve kartu uložit a teprve poté k ní fotky přidat. 

Nová záložka s fotkami je nyní také přímo na detailu zboží:


Nový zdroj pro automatické doplňování údajů o zboží - Národní knihovna ČR

Zejména antikvariáty ocení další podporovaný zdroj pro automatické doplňování údajů o zboží, kterým je obrovský katalog Národní knihovny ČR. Katalog disponuje cca 6 miliony záznamů. 


Objednávky

Historie stavů objednávek

V seznamu objednávek přibyla záložka "Historie stavů", kde jsou zobrazeny všechny stavy, kterými objednávka prošla včetně jména uživatele, který tuto změnu provedl. Díky tomu lze snadněji dohledat, kdo a kdy se na vyřizování objednávky podílel i jak dlouho tento proces trval.

Kompletace objednávek

Jedná se o nový modul, který slouží k snadnému dohledání zboží ve skladu, fyzické kompletaci objednávek a evidenci toho, kolik položek z objednávky je již dohledáno. Zpřehlední orientaci v objednávkách, které jsou již připraveny k expedici a těmi, které ještě nejsou kompletní. Díky tomu se dozvíme, kdo objednávku kompletoval, jak dlouho celý proces trval a také, jaké důvody způsobily, že se třeba určitá položka objednávky nenašla. Tyto informace také pomohou v případě řešení reklamací. Podrobný popis tohoto modulu naleznete v samostatném článku Kompletace objednávek.

Profoma faktura

Na sestavě nově přibyly údaje o způsobu doručení včetně adresy výdejního místa a adresa doručení. Přispěje to k lepší informovanosti zákazníků o tom, kam bude jejich objednávka doručena. 

Štítky

Definice štítků je obohacena o nový parametr &property, který umožňuje zobrazit na štítku u produktu v e-shopu hodnotu nějaké vlastnosti. 

Pokud například chceme, aby se na produktovém štítku v e-shopu zobrazovala hodnota z vlastnosti ID 3, pak do definice štítku zapíšeme proměnnou takto:

&property3


Pokud se o tvorbě štítků chcete dozvědět více, přejděte na článek Štítky na zboží.

Sloučení klientů v adresáři

V adresáři klientů došlo k vylepšení funkce pro sloučení klientů. Celá operace je nyní snadnější a přehlednější. Sloučení provede to, že veškeré záznamy navázané k jednomu klientovi jsou přiřazeny slučovanému klientovi. To znamená též veškeré objednávky, smlouvy, záznamy o komunikaci atd. tato operace je vhodná v případě, že máte více "stejných" záznamů v adresáři a chcete je sjednotit. Adresy, které ji neobsahují žádné návazné záznamy lze pak jednoduše smazat.

Nová oprávnění

Uživatelům lze nastavit oprávní, které umožňuje povolit nebo zakázat přístup do nastavení e-shopu a povolit nebo zakázat spouštět ručně synchronizaci.

Systém

ContOS je připraven na Windows 11. Do výchozí instalace jsme přidali novější verzi databázového serveru MS SQL Sever 2017. Kompatibilita se staršími verzemi je zachována, avšak některé funkce jako například fulltextové prohledávání mohou být omezeny. Proto doporučujeme přejít na novější verzi SQL databázového serveru, přinejmenším proto, že k těmto produktům stále běží podpora a jsou k dispozici bezpečnostní záplaty.


E-shop

Automatické přesměrování na platební bránu

Pokud zvolí zákazník platbu on-line, pak jej e-shop na platební bránu přesměruje automaticky. Doposud musel zákazník stisknout tlačítko. Pro tento účel je také zobrazen informační text: "Za okamžik budete přesměrováni na platební bránu, kde budete vyzváni k zadání údajů z Vaší platební karty. Pokud k přesměrování nedojde, stiskněte tlačítko ZAPLATIT."

Registrace - vyžadován souhlas se zpracováním osobních údajů

Při registraci do e-shopu musí zákazník souhlasit se zpracováním osobních údajů (dle GDPR). Z tohoto důvodu přibylo na stránce s registrací zaškrtávací políčko, jehož zaškrtnutím zákazník dává souhlas se zpracováním jeho osobních údajů.

Odlišený potvrzovací e-mail při rezervaci a při uzavření smlouvy na dálku

E-shop umožňuje rozlišit tzv. nákup na dálku a rezervaci. Při nákupu na dálku může kupující využít čtrnáctidenní lhůtu pro odstoupení od smlouvy a další možnosti, které upravuje příslušný právní předpis. Při rezervaci se o nákup na dálku nejedná, jelikož k uskutečnění prodeje dojde přímo v prodejně a v ten okamžik pak již např. ujednání o lhůtě na vrácení zboží neplatí. 

V této verzi je nově možnost nastavit, které způsobu doručení jsou v režimu rezervace, a které v režimu prodeje na dálku. Pro oba tyto režimy je možné mít jiné znění potvrzovacího e-mailu. 

Aktualizace on-line plateb dle PSD2

On-line platby jsme aktualizovali tak, aby splňovaly požadavky evropské směrnice PSD2 (Payment Service Directive).

Produktové štítky

Na produktovém štítku může být nově zobrazována také hodnota dané vlastnosti. Více se o této možnosti dozvíte v článku o definici štítků Štítky na zboží.