Štítky na zboží

Štítky na zboží umožňují definovat vzhled a obsah štítků, které se společně se zbožím zobrazují na e-shopu. Tyto štítky se následně přiřazují skupinám zboží, které jsou definovány v modulu Vouchery, slevy a štítky. Definice štítků se nachází v menu Zboží/Štítky zboží.

Rozlišujeme tři typy štítků, podle toho, co a kdy zobrazují: základní, slevový a dočasný. U štítků lze definovat text, který je na nich zobrazen, dále pak barvu písma a barvu podkladu. Lze definovat také "popis", který je zobrazován po najetí myší (tooltip). Texty štítku mohou být ve více jazykových verzích. Definovat lze také umístění štítku v rámci fotografie zboží a pořadí zobrazení, pokud je na zboží štítků více.

Základní

Běžný štítek, který zobrazí zadaný text. Využití má všude tam, kde potřebujete takto označit jakékoli zboží.


Slevový

Tento štítek se zobrazuje pouze tehdy, pokud na daném zboží existuje nějaká sleva. Text štítku obsahuje proměnnou &Sleva, která je nahrazená konkrétní vypočtenou slevou v procentech. Lze také definovat, od jaké výše slevy se takový štítek zobrazuje. 

Tip: Pokud bychom nechtěli zobrazovat "malé" slevy, pak můžeme zobrazovat třeba slevy, které jsou vyšší než 2% tak, že do políčka "Zobrazit, pokud je procento slevy >" zapíšeme číslo 2.


Dočasný

Dočasný štítek je vhodný např. pro označování novinek, protože se umí zobrazovat pouze určitý počet dnů, které uplynuly od hodnoty zadané ve vlastnosti zboží. 

V praxi to funguje tak, že u zboží existuje vlastnost datumového typu, která obsahuje datum, kdy jste toto zboží uvedli do prodeje. Na základě této vlastnosti je pak štítek zobrazován, dokud neuplyne zadaný počet dní. Na obrázku níže je definice štítku, který se zobrazuje nejdéle 4 dni, které uplynuly od uvedení zboží do prodeje. Potom štítek sám zmizí.