Kompletace objednávek

Modul slouží k snadnému dohledání zboží ve skladu, fyzické kompletaci objednávek a evidenci toho, kolik položek z objednávky je již dohledáno. Při vyřizování objednávek je potřeba objednané zboží vyhledat ve skladu a soustředit na místo, kde se provede zabalení a odkud se pak jednotlivé zásilky předávají k výdeji nebo k přepravě. 

Modul pomáhá zejména v těchto situacích:

  • Vyskladňujete najednou zboží z více objednávek
  • Máte objednávky s větším množstvím položek
  • Zboží skladujete ve více skladech
  • Objednávky kompletuje více pracovníků
  • Potřebujete získat větší kontrolu nad kompletací objednávek

Modul umožňuje z vybraných objednávek zobrazit položky zboží, u kterých lze pak nastavit příznak dohledání. Obsluha má přehledně k dispozici název zboží a jeho identifikační údaje včetně fotografie a umístění, kde se zboží nachází. Obsluha poté toto zboží fyzicky dohledá a stiskne tlačítko, kterým označí položku jako nalezenou. V případě, že zboží nemůže nalézt, stiskne druhé tlačítko, které zase indikuje, že se danou položku nepodařilo nalézt. Lze také poznamenat, že položka je třeba poškozená nebo že neodpovídá popisu. 

Výsledkem kompletace je pak přehled zkompletovaných objednávek a objednávek, kde se vyskytl nějaký problém. Pokud takový problém nastaven, je k dispozici informace o tom, který pracovník jej reportoval a kdy. 

Díky modulu kompletace objednávek tak máme k dispozici také další informace o průběhu vyřizování objednávky, tedy, kdo objednávku kompletoval a jak dlouho taková kompletace trvala. Usnadní to i řešení případných reklamací, ale i přispěje ke zkvalitňování celého procesu vyřizování objednávek.

Nastavení

Aby bylo možné využít všechny výhody tohoto modulu, velmi doporučujeme provést Nastavení skladového umístění, díky kterému pak budete snadno vyhledávat položky objednávek ve vašem skladu.

Seznam objednávek

V seznamu objednávek přibyl sloupec "Dohled.", který indikuje kolik položek z objednávky je již úspěšně dohledáno, lze z něj tedy vyčíst, zda je již objednávky kompletní a zda jí lze expedovat. 


Význam údajů ve sloupci:

1/2

v objednávce jsou celkem dvě položky a z toho jedna je již úspěšně dohledána

1/6

v objednávce je problém s dohledáním nějaké položky (červeně)

0/1

v objednávce ještě nebyla žádná položka dohledávána

3/3

v objednávce byly úspěšně dohledány všechny její položky (zeleně)


Dohledávací okno

Dohledávací okno se otevře po stisknutí tlačítka v nástrojové liště objednávek (1) nebo pomocí klávesové zkratky Alt+Enter. V okně jsou poté zobrazeny položky aktuálně vybrané objednávky. Pokud je vybráno objednávek více, pak se načtou položky ze všech vybraných objednávek. 

V seznamu zboží jsou vidět všechny položky, které jsou v objednávce. Když zboží nalezneme ve skladu, stiskneme tlačítko "Dohledáno" nebo klávesovou zkratku Ctrl+D, čímž řekneme, že jsme dané zboží v pořádku dohledali a můžeme jej zabalit. 

V případě, že určité zboží nemůžeme najít nebo je ve stavu, kdy jej nemůžeme zákazníkovi prodat (např. poškozené), pak u takové položky stiskneme tlačítko "Problém!". V tom okamžiku se objeví okénko, do kterého můžeme dopsat důvod, proč se toto zboží nepodařilo nalézt (několik běžných důvodů je již přednastaveno). Díky tomu, pak získáme přehled, ve kterých objednávkách je nějaký problém a můžeme jej pak řešit.

Tímto způsobem projdeme všechny položky vybraných objednávek a výsledkem je, že máme shromážděno všechno zboží, které do těchto objednávek patří a v dalším kroku tak můžeme vše zabalit a odeslat a případně dořešit vzniklé problémy.

Vysvětlivky

(1) Nástrojová lišta s tlačítky:

a) K dohledání - odfiltruje již dohledané položky a ponechá jen ty, které je třeba ještě dohledat, 
b) Moje umístění - zobrazí pouze položky z "mého umístění" (viz dále),
c) zruší stav dohledání u aktuální položky,
d) Nastavení - umožní nastavit skladová umístění, ve kterých jako uživatel zboží dohledávám (viz dále),
e) Nápověda - zobrazí tuto stránku

(2) Seznam zboží: zobrazuje položky z objednávky, objednané množství a také jejich skladové umístění a stav dohledání

(3) Vyhledat zboží dle fotky - pod touto záložkou je seznam fotek položek a lze tak dohledávat jen dle fotek zboží

(4) Identifikace zboží: EAN kód, foto zboží a označení jeho umístění ve skladu

(5) Informace o objednávce: datum, zákazník a dopravce pro tuto objednávku 

(6) Stav dohledání: kdo a kdy tuto položku dohledával a pokud nastal problém, pak i jeho důvod

(7) Tlačítka pro nastavení výsledku dohledání: Dohledáno = položka je v pořádku nalezena a může jít do expedice, Problém = položka nebyla nalezena nebo jí z nějakého důvodu expedovat nelze


Dialog po upřesnění problému s dohledáním zboží umožňuje výběr nejčastějších důvodů (1):

Uvedený důvod je pak zobrazen také u položek objednávky na seznamu:


Filtrování

Ve filtračním okně objednávek je k dispozici filtr dle stavu kompletace objednávky. Lze tak vyfiltrovat buď pouze kompletní nebo pouze nekompletní objednávky. Více o možnostech filtrování dat v ContOSu naleznete v článku Filtrování dat.