Nastavení skladového umístění

V případě, že máte sklad zboží aspoň trochu organizován, je vhodné doplnit ke skladovým kartám v ContOSu umístění, podle kterého pak bude možné jednotlivé položky snadno dohledávat. Tento mechanismus je zapotřebí nejprve správně nastavit. Nastavení je pouze jednorázový krok a správný postup následuje níže.

Jak nastavit evidenci umístění zboží ve skladu

1) Vytvoříme novou skupinu vlastností (Zboží/Skupiny vlastností produktů) a nazveme jí např. "Umístění". V této skupině následně vytvoříme vlastnosti, do kterých budeme zadávat informace o umístění ve skladu. 

2) Vytvoříme nové vlastnosti (Zboží/Vlastnosti), které budou reprezentovat jednotlivé sklady. Doporučujeme nastavit jejich typ jako "seznam hodnot", seznam konkrétních umístění pak budeme mít k dispozici.

3) Přidáme tyto vlastnosti do základní kategorie zboží, aby byly přítomné u všech skladových karet.

4) V nastavení aplikace pak tyto vlastnosti vybereme jako tzv. "vlastnosti umístění": Nastavení aplikace/ Par (2)/sekce Vlastnosti umístění.

5) U jednotlivých skladových karet doplníme již jejich konkrétní umístění. To může provést také hromadně pomocí Hromadné změny zboží 


Pro lepší pochopení si celé nastavení ukážeme na konkrétním jednoduchém příkladu. Zboží pro náš e-shop máme v místnosti, kterou používáme jako sklad a pak ještě přímo v prodejně. V skladu máme jednotlivé pozice očíslovány a na prodejně máme zboží buď za pultem nebo v regálu.

Přejdeme do správy vlastností (Zboží/Vlastnosti zboží) a vytvoříme si zde dvě nové vlastnosti s názvem "Sklad" a "Prodejna" (1) a zařadíme si je do skupiny "Umístění" (2), aby se nám s nimi později lépe pracovalo. Při definici vlastností zvolíme jejich typ jako "seznam hodnot" (3) a můžeme si jejich hodnoty i doplnit (4). Doplnění hodnot však můžeme provést i později.


Tyto dvě nové vlastnosti si ještě přiřadíme k základní kategorii zboží, aby se nám zobrazovaly u jakékoli skladové karty.


Když si otevřeme nějakou skladovou kartu, přesvědčíme se, že se u ní již tyto dvě nové vlastnosti umístění objevují. A jelikož jsme je zařadili do samostatné skupiny "Umístění", máme je pěkně pohromadě.


V nastavení aplikace pak tyto vlastnosti vybereme jako tzv. "vlastnosti umístění": Nastavení aplikace/ Par (2)/sekce Vlastnosti umístění. Toto nastavení je důležité pro další funkce v modulu Kompletace objednávek.