Hromadná změna zboží

Při práci se skladovými kartami je často potřeba provést stejnou změnu u více karet. K tomu slouží průvodce hromadnou změnou zboží, který se nachází v menu Akce na seznamu skladových karet.

Nejprve je třeba označit karty, kterých se bude hromadná operace týkat. Předtím je možné si pomocí filtru vyfiltrovat konkrétní množinu zboží a tuto pak najednou označit pomocí kláves Ctrl + Num+ nebo kliknutím pravým tlačítkem a výběrem označit vše z místní nabídky).

Obr. 1 - Výběr skladových karet pro hromadnou změnu.

Obr. 1 - Výběr skladových karet pro hromadnou změnu.

Průvodce hromadnou změnou umožňuje měnit základní údaje zboží a pak popis zboží. V levé části průvodce stačí kliknout na požadovanou funkci a v pravé pak nastavit to, co chceme změnit. Popis zboží lze měnit také pro všechny jazykové varianty.

Obr. 2 - Průvodce hromadnou změnou skladových karet.

Obr. 2 - Průvodce hromadnou změnou skladových karet.

Před vlastní změnou se ještě zobrazí kontrolní dotaz a po jeho potvrzení se změny provedou. 

Obr. 3 - Průvodce vrácením provedených změn.

Obr. 3 - Průvodce vrácením provedených změn.

Tip: Průvodce všechny provedené změny eviduje v logu akcí, kde je uveden datum a čas operace a uživatel, který jí provedl. Zaznamenány jsou i změny v datech a je možné je i vrátit zpět. 

V případě, kdy nějakou hodnotu neuváženě změníme tedy existuje možnost, jak obnovit předchozí stav. K tomu slouží funkce Vrácení změn (1). 

Zde je možné vybrat konkrétní záznam operace (2), prohlédnout si jeho podrobnosti (3) a pokud je potřeba se vrátit v ceníku do stavu před  provedením dané operace, pak k tomu slouží tlačítko "Vrátit změny".