Verze 3.1.112.2, datum vydání: 8. 2. 2020

Rychlý přehled 

Redesign kmenových karet a vzájemná dokonalejší provázanost se skladovými kartami, vlastnosti zboží lze nyní členit do skupin, lepší pořizování stromu kategorií produktů, podpora více příjemců v Komunikaci, více kontrol a testů v aplikaci, nové tiskové sestavy.

Průvodci hromadného zpracování

 • Jak odeslat klientům-komitentům aktuální přehled jejich zboží v prodeji? Zpracovali jsme podrobný návod.
 • Průvodci hromadného zpracování - po dokončení zpracování se automaticky zruší zaškrtnutí vybraných smluv nebo dokladů. Týká se zpracování komisních smluv, vyúčtování komisních smluv, dodatků komisních smluv, objednávek a prodejních dokladů.
 • Průvodci hromadného zpracování - během zpracování se provádí kontrola správnosti konfigurace e-mailu a SMS
 • Průvodci hromadného zpracování - uložit nebo smazat šablonu parametrů pro zpracování je povoleno pouze správci aplikace
 • Hromadné vyúčtování komise - volitelně možnost zobrazit varování v případě, že vyúčtování obsahuje vrácení zboží KS-VYU. Tuto kontrolu je možné zapnout v nastavení aplikace. 

 • Hromadné vyúčtování komise - po zpracování proběhne test, zda se v nových vyúčtováních neobjevila položka, která byla již v minulosti vyúčtována nebo vrácena a pokud ano, uživatel je na to upozorněn.

Komunikace

 • Komunikace: podpora více emailů v poli Komu, oddělených čárkou nebo středníkem
 • Nastavení aplikace - Komunikace/SMTP: v případě použití SMTP serveru pro Gmail se zobrazí upozornění na nutnost dodatečného nastavení v Google účtu.

Prodej zboží

 • Prodej zboží - při vkládání položky do prodejky možnost volitelně zadat celkovou cenu za množství.
 • Prodejka - detail položky - při potvrzování ceny je k dispozici hyperlink na detail klienta a také na smlouvu (popř. jiný vstupní doklad), kterou bylo zboží pořízeno. Tuto vlastnost je možné zapnout v nastavení aplikace.

 • Uživatelská oprávnění - Prodej a fakturace: možnost omezit pohled uživatele pouze na prodejky, které sám vytvořil. Omezení může zapnout správce aplikace v nastavení uživatele. 
 • Sestava Přehled prodeje - nový sloupec Dopravce

Adresář

 • Adresář - nový filtr vybere klienty, kteří mají v současné chvíli nějaké neprodané zboží v komisi.
 • Adresář - nová sestava "Komisní zboží v prodeji", která pro daného klienta zobrazí jeho komisní zboží, které má aktuálně v prodeji.
 • Adresář - filtr na datum vytvoření klienta funguje také na klienty vytvořené v aplikaci.

Smlouvy

 • Komisní, výkupní a zástavní smlouvy a skladové doklady mají nový rozšířený filtr na skupinu klientů 

Skladové karty (zboží) 

 • Skladové karty (zboží) - akce hromadná změna zboží - možnost hromadného nastavení/zrušení příznaku "export"
 • Seznam zboží - doplněn sloupec "minimální prodejní cena", který je možné si volitelně zapnout přes pravé tlačítko myši na seznamu a volbou "Výběr sloupců mřížky"

Katalog zboží

 • Katalog zboží - redesign celého prostředí, doplněno postupné načítání záznamů, tak jako je to obvyklé v ostatních seznamech
 • Katalog zboží je nově přejmenován na významově přesnější pojem Kmenové karty

Vzájemná integrace skladových a kmenových karet

 • hromadný výmaz kmenových karet
 • z kmenové karty lze vyvolat zboží, které bylo z dané karty odvozeno
 • ze seznamu zboží lze zobrazit detail kmenové karty

 • na seznamu zboží je nově akce, která zobrazí všechny skladové karty, odvozené ze stejné kmenové karty, jako aktuálně vybrané zboží
 • na detailu skladové karty zboží je přímý odkaz na kmenovou kartu

Kategorie a vlastnosti zboží

 • Číselník vlastností zboží: kontrola na duplicitu hodnot výčtových vlastností, do seznamu hodnot doplněn panel pro rychlé vyhledávání hodnoty
 • Vlastnosti zboží: nově skupiny vlastností, možnost rozčlenit vlastnosti do barevně zvýrazněných skupin, pořadí skupin. Zobrazení skupin na skladových kartách a při pořizování dat.
 • Kategorie zboží (dříve nomenklatury): větší komfort při vytváření stromu kategorií, možnost používat jak myš (drag & drop), tak nově i tlačítka na panelu. Vylepšen způsob dědění vlastností produktů napříč kategoriemi. Vylepšen způsob výběru vlastností k dané kategorii - hromadný výběr.

Ostatní

 • HTML Editor u popisů produktu má k dispozici tlačítko pro automatický překlad z češtiny. Nastavení automatického překladu textů je popsáno v tomto článku.