Editor HTML

Pro editaci obsahu využívá ContOS editor TinyMCE. Tento editor je známý především z webových prohlížečů, bývá velmi často součástí systémů pro správu obsahu (CMS) jako např. WordPress.

Tento editor má přívětivé ovládání v češtině, mnoho funkcí a generuje validní HTML kód, který lze pak bez problémů zobrazovat v jakémkoli prohlížeči, a který vypadá přesně tak, jak jej vidíte v ContOSu. Používání editoru je velice intuitivní a zvládne jej každý, kdo už někdy psal na počítači nějaký text.


Obr. 1 - Úprava textu v HTML editoru.

Obr. 1 - Úprava textu v HTML editoru.


Editor podporuje všechny běžné operace s textem, ať už jde o formátování odstavců, změny barev, odsazení, vytváření číslovaných seznamů apod. Samozřejmostí je vkládání obrázků a hypertextových odkazů. Na obrázku níže je vidět, že editor zvládá i složitější formátování textu, včetně bloků a tabulek.


Obr. 2 - Vytváření tabulek v editoru.

Obr. 2 - Vytváření tabulek v editoru.


Tip: Ačkoli bohaté možnosti formátování, mnoho druhů písem a barev lákají ke kreativitě, doporučujeme v tomto případě větší zdrženlivost. Zejména, jedná-li se o texty pro e-shop, kde je potřeba vzít na vědomí, že dokument může kvůli svému odlišnému stylu kolidovat se stylem e-shopu a tak narušovat jeho vzhled. Doporučujeme tedy používat pouze základní styly z panelu nástrojů (Nadpis 1, Nadpis 2 atd.), zvýraznění (tučné, kurzíva) a volbu písma i jeho velikosti si již stylové nastavení e-shopu samo přizpůsobí. Totéž platí přiměřeně i při editaci emailových šablon. Méně mnohdy znamená více.

Při formátování textu je nejlépe, pokud se snažíme vystačit si se základními styly text. Díky tomu je pak takto vytvořený dokument korektně zobrazován např. na e-shopu nebo v e-mailovém klientu zákazníka. 

Obr. 3 - Výběr stylů pro text.

Obr. 3 - Výběr stylů pro text.


Editor podporuje vkládání dalších objektů, jako jsou média. Zde např. vidíte vložení videa z Youtube.

Obr. 4 - Vložené video z Youtube.

Obr. 4 - Vložené video z Youtube.


Tip: Editor umožňuje také automatický překlad textů z českého jazyka do angličtiny, němčiny a slovenštiny. Nastavení a postup při překladu je popsán v článku Automatický překlad textů.