Editor HTML

Pro editaci obsahu využívá ContOS editor TinyMCE. Tento editor je známý především z webových prohlížečů, bývá velmi často součástí systémů pro správu obsahu (CMS) jako např. WordPress.

Tento editor má přívětivé ovládání v češtině, mnoho funkcí a generuje validní HTML kód, který lze pak bez problémů zobrazovat v jakémkoli prohlížeči, a který vypadá přesně tak, jak jej vidíte v ContOSu.


Obr. 1 - Úprava textu v HTML editoru.

Obr. 1 - Úprava textu v HTML editoru.


Editor podporuje všechny běžné operace s textem, ať už jde o formátování odstavců, změny barev, odsazení, vytváření číslovaných seznamů apod. Samozřejmostí je vkládání obrázků a hypertextových odkazů.

Obr. 2 - Vytváření tabulek v editoru.

Obr. 2 - Vytváření tabulek v editoru.


Editor podporuje také vkládání složitějších objektů, jako jsou média. Lze tak přímo vkládat např. videa z Youtube.

Obr. 3 - Vložené video z Youtube.

Obr. 3 - Vložené video z Youtube.