Automatický překlad textů

HTML editor, který se používá např. v modulu Zboží nebo v Komunikaci, je vybaven funkcí pro automatický překlad. V současnosti je využívána služba Yandex.com Translator, která je poskytována zdarma.

Před použitím služby automatického překladu je potřeba vyžádat si bezplatný API token na stránkách https://tech.yandex.com/keys/get/, který je potřeba vložit v nastavení parametrů aplikace (1).

Obr. 1 - Nastavení automatického překladu, získání tokenu.

Obr. 1 - Nastavení automatického překladu, získání tokenu.

Ukázka překladu v editoru na kartě zboží

Obr. 2 - Popis zboží v češtině.

Obr. 2 - Popis zboží v češtině.


Obr. 3 -  Výsledek po přeložení do angličtiny.

Obr. 3 -  Výsledek po přeložení do angličtiny.