Automatický překlad textů

HTML editor, který se používá např. v modulu Zboží nebo v Komunikaci, je vybaven funkcí pro automatický překlad. V současnosti je využívána služba Yandex.com Translator, která je poskytována zdarma.

Před použitím služby automatického překladu je potřeba vyžádat si bezplatný API token na stránkách https://tech.yandex.com/keys/get/, který je potřeba vložit v nastavení parametrů aplikace (1).

Obr. 1 - Nastavení automatického překladu, získání tokenu.

Obr. 1 - Nastavení automatického překladu, získání tokenu.

Ukázka překladu v editoru na kartě zboží

Obr. 2 - Popis zboží v češtině.

Obr. 2 - Popis zboží v češtině.


Obr. 3 -  Výsledek po přeložení do angličtiny.

Obr. 3 -  Výsledek po přeložení do angličtiny. 

1 - Překlad: Tlačítko zajistí překlad českého textu ze záložky "česky" do příslušného jazyka dle aktuální záložky, na obrázku se tedy jedná o překlad z češtiny do angličtiny.

Překlad do každého jazyka se tedy provádí tak, že nejprve se ujistíte, že máte vyplněn český text, poté se přepnete na záložku jazyka, do kterého chcete text přeložit a pak stisknete tlačítko pro překlad. Text, který byl případně v cizím jazyce již napsán, bude přepsán.

Upozornění: Automatický překlad je spíše orientační a nikdy nebude zcela dokonalý. Důležité texty a texty trvalejšího charakteru si proto vždy nechte přeložit od kvalifikovaného překladatele.