Skupiny vlastností

Vlastnosti lze dále členit do skupin, které se definují v číselníku skupin vlastností. Skupiny vlastností přispívají k větší přehlednosti a orientaci ve větším množství vlastností. V rámci skupiny by měly být vlastnosti, které jsou příbuzné, např. můžeme si vytvořit skupinu "Rozměry" a do ní zařadit vlastnosti "výška", "šířka" a "hloubka". U každé skupiny můžeme zvolit její pořadí a podbarvení, v jakém bude prezentována v inspektoru vlastností.

Číselník je dostupný v podmenu Zboží.

Volba číselníku Skupiny vlastností zboží


Obr. 1 - Seznam skupin vlastností produktů.

Obr. 1 - Seznam skupin vlastností produktů.


Název skupiny může být vícejazyčný. Jednotlivé jazykové mutace můžete zadávat po výběru příslušné vlaječky z výklopného seznamu.

Obr. 2 - Detail skupiny vlastností produktů.

Obr. 2 - Detail skupiny vlastností produktů.


Vlastnosti roztříděné do skupin mohou potom v inspektoru vlastností vypadat třeba takto:

Obr. 3 - Inspektor vlastností.

Obr. 3 - Inspektor vlastností.Tip: Jak přiřadit vlastnosti jednotlivým kategoriím zboží naleznete v samostatném článku Vlastnosti produktů a kategorií.