Diagnostika stavu EET

ContOS obsahuje kontrolní mechanismy, které hned při startu aplikace dokáží detekovat případné problémy s odesíláním tržeb do EET a zobrazit je uživateli v notifikační zprávě v dolní části okna aplikace. Výhodou je, že se o hrozících problémech uživatel dozví předem a má tak možnost je včas napravit než začne odesílat tržby.

Samozřejmě, že veškeré problémy a chyby, které mohou během komunikace s EET nastat, jsou zapsány do logu EET, kde je lze vždy zpětně dohledat a využít jako podklad pro řešení problému.

Blížící se expirace podpisového EET certifikátu

Měsíc před koncem platnosti podpisového certifikátu se začne zobrazovat informační zpráva, která uživatele aplikace upozorní na nutnost prodloužení certifikátu. Návod, jak postupovat je uveden v článku Prodloužení certifikátu EET.

Obr. 1 - Notifikace před vypršením platnosti podpisového certifikátu EET

Obr. 1 - Notifikace před vypršením platnosti podpisového certifikátu EET

Propadlý podpisový EET certifikát

V okamžiku, kdy už platnost podpisového certifikátu vypršela, nelze odesílat tržby do EET a musí být vygenerován nový certifikát. Návod, jak postupovat naleznete v článku Prodloužení certifikátu EET.

Obr. 2 - Notifikace při vypršení platnosti podpisového certifikátu EET

Obr. 2 - Notifikace při vypršení platnosti podpisového certifikátu EET

Neplatný či neexistující soubor s podpisovým EET certifikátem

Podpisový certifikát je fyzicky uložen v souboru v aplikační složce ContOSu. Může se stát, že je soubor nedopatřením smazán nebo poškozen. V takovém případě nelze odesílat tržby na do EET a je potřeba soubor s certifikátem buď obnovit ze zálohy nebo si jej znovu vygenerovat v rozhraní finanční správy. Návod, jak postupovat je uveden v článku Prodloužení certifikátu EET.

Obr. 3 - Notifikace v případě neexistujícího souboru s podpisovým certifikátem

Obr. 3 - Notifikace v případě neexistujícího souboru s podpisovým certifikátem

Soubor s certifikátem hlásí chybu

Schopnost podepisování EET certifikátem je podmíněna zadáním správného hesla, které je poté uloženo v konfiguraci EET profilu v aplikaci. Pokud je heslo uvedeno nesprávně, pak se zobrazuje chybové hlášení o neplatném heslu. V takovém případě nelze odesílat tržby na do EET a je potřeba v nastavení aplikace přejít ke konfiguraci EET a tam zadat správné heslo. V případě, že heslo neznáme, je zapotřebí vygenerovat si nový podpisový certifikát v portálu finanční správy. Návod, jak postupovat je uveden v článku Prodloužení certifikátu EET.

Obr. 4 - Notifikace v případě chybného hesla k podpisovému certifikátu nebo pokud je soubor s certifikátem poškozen

Obr. 4 - Notifikace v případě chybného hesla k podpisovému certifikátu nebo pokud je soubor s certifikátem poškozen

DIČ v podpisovém certifikátu nesouhlasí s DIČ v nastavení aplikace

V podpisovém certifikátu je uvedeno DIČ subjektu, který tržby do EET odesílá. DIČ je také součástí dat, odesílaných do systému EET. Pokud certifikát obsahuje jiné DIČ, než je uvedeno v nastavení aplikace, dojde k této chybě a tržby do EET odesílat nelze. Je třeba zajistit, aby tyto údaje byly v souladu. Buď je v aplikaci nahrán podpisový certifikát jiného subjektu nebo naopak v nastavení aplikace je uvedeno jiné DIČ.

Obr. 5 - Notifikace v případě nesouladu DIČ v nastavení aplikace a v podpisovém certifikátu EET

Obr. 5 - Notifikace v případě nesouladu DIČ v nastavení aplikace a v podpisovém certifikátu EET

Kontrola stavu EET

V nastavení aplikace, na kartě EET je možné zobrazit informace, které jsou součástí podpisového certifikátu. Stačí stisknout tlačítko Informace o certifikátu a zobrazí se okno, ve kterém si můžete zkontrolovat zejména údaj subjekt, což má být vaše DIČ, které zároveň musí korespondovat s DIČ uvedeným na kartě Firma, dále pak sériové číslo, které musí korespondovat s údaji v Daňovém portálu a zejména počet dní, které zbývají do konce platnosti podpisového certifikátu.

Obr. 6 - Informace o podpisovém certifikátu EET

Obr. 6 - Informace o podpisovém certifikátu EET


Tip: Řešení nejčastějších problémů s EET naleznete v samostatné kapitole.