Logování tržeb a komunikace

Log EET

Log EET slouží k detailnímu záznamu komunikace se servery Finanční správy. Veškeré odeslané tržby a pokusy o odeslání jsou evidovány. U každého takového požadavku je k dispozici protokol o zpracování, detail datové zprávy (zobrazení všech hodnot datové věty, které byly odeslány), XML požadavek (datová věta v systémovém formátu tak jak byla odeslána na servery Finanční správy) a XML odpověď (datový záznam v systémovém formátu tak jak byl přijat ze serverů Finanční správy).

Hlavní okno EET Logu s jednotlivými odeslanými tržbami a protokolem o zpracování.

Obr. 1 - Protokol se seznamem odeslaných tržeb na EET.

Obr. 1 - Protokol se seznamem odeslaných tržeb na EET.

Detail datové zprávy.

Obr. 2 - Podrobnosti o odeslané tržbě na detailu datové zprávy

Obr. 2 - Podrobnosti o odeslané tržbě na detailu datové zprávy

XML požadavek odeslaný na servery Finanční správy:

Obr. 3 - XML požadavek odeslaný Finanční správě

Obr. 3 - XML požadavek odeslaný Finanční správě

XML odpověď obdržená ze serverů Finanční správy:

Obr. 4 - Přijatá XML odpověď z Finanční správy

Obr. 4 - Přijatá XML odpověď z Finanční správy