Nejčastější problémy s EET

Chybně zadané heslo k certifikátu

Zkuste jej pozorně zadat znovu. Pokud si již heslo nepamatujete, musíte se vrátit zpět k prvnímu kroku a vygenerovat nový certifikát.

Nesoulad DIČ

DIČ, uvedené v nastavení programu na záložce Firma a DIČ, uvedené v certifikátu. Tyto údaje musí být vždy v souladu. Na záložce EET stiskněte tlačítko Informace o certifikátu a zkontrolujte oba údaje.

Soubor se starým nebo chybným certifikátem

Omylem nahrajete soubor se starým certifikátem, popř. nějakým jiným certifikátem. Ověřte si pozorně, zda soubor, který je v poli certifikát uveden, je opravdu ten, který jste si na Daňovém portálu vygenerovali.


Tip: Podrobné informace o stavu komunikace s EET lze zjistit přímo v aplikaci. Více je uvedeno v kapitole Diagnostika stavu EET.