Prodloužení certifikátu EET

Podpisový certifikát, který slouží pro podepsání datové zprávy EET, má svou platnost omezenou na tři roky. Před uplynutím této lhůty je proto nutno vygenerovat si certifikát nový, jinak není možno tržby evidovat.

Zde naleznete kompletní postup pro vytvoření a zavedení nového podpisového certifikátu EET do ContOSu. Návod se skládá ze dvou kroků, vše zabere pár minut a zvládne to každý.

Tip: První krok postupu je shodný pro všechny typy pokladních systémů. Druhý krok pak spočívá v nahrání certifikátu do aplikace a je specifický pro ContOS, který má podporu EET zdarma už přímo v sobě, není tedy potřeba žádné další zařízení (a ani výdaje) pro to, abyste mohli evidovat tržby dle zákona.

Vygenerování nového certifikátu

Nový certifikát vytvoříte ve Vašem účtu na Daňovém portálu. K přihlášení budete potřebovat údaje, které jste získali při registraci do Daňového portálu.

https://adiseet.mfcr.cz/adistc/adis/idpr/eet/vstup.faces

Po přihlášení si v menu klikněte na volbu CERTIFIKÁTY a tam si vygenerujte nový certifikát, který si poté stáhnete do počítače. Ke generovanému certifikátu si zvolíte také heslo, které si poznamenejte, protože jej budete potřebovat při následném importu do ContOSu.

Podrobný návod na vygenerování nového certifikátu naleznete zde:  

http://epodpora.mfcr.cz/cs/seznam-okruhu/eet--certifikaty/navod-jak-vygenerovat-certifikat-4418

Další informace ke končící platnosti stávajících certifikátů naleznete pohromadě zde:

https://www.etrzby.cz/cs/Vymena-certifikatu

Nahrání certifikátu do ContOSu

Posledním krokem, který musíte učinit, je nahrát nově získaný certifikát do ContOSu. Budete k tomu potřebovat:

  1. soubor s vygenerovaným certifikátem - soubor s koncovkou p12, který vypadá nějak takto: 1200572314.p12
  2. heslo, které jste si během generování zvolili

Přihlaste se do ContOSu pod účtem s oprávněním správce (např. admin) a otevřete Nastavení aplikace (menu Nastavení a servis/Nastavení aplikace). Klikněte na tlačítko Detail parametrů a přepněte se na záložku EET

Obr. 1 - Nastavení EET

Obr. 1 - Nastavení EET

Klikněte na tlačítko v poli Profil EET (1) pro zobrazení dialogu, kde se nahraje nový certifikát.

Zde ještě stojí za pozornost dvě tlačítka: Informace o certifikátu (2), které zobrazí podrobnosti o aktuálně používaném certifikátu, např. do kdy je platný, a druhé tlačítko Test připojení na EET (3), které otestuje správnost nastavení. Pokud test proběhne v pořádku, máte jistotu, že evidence tržeb je v ContOSu nastavena správně a systém EET s aplikací komunikuje.


Na detailu profilu EET pak nahrajete nový certifikát (1) a zadáte k němu jeho heslo (2):

Obr. 2 - Nahrání certifikátu EET

Obr. 2 - Nahrání certifikátu EET

Stisknutím tlačítka v poli Certifikát (1) se otevře dialog pro výběr souboru. V něm vyberte soubor s certifikátem, který jste si v předchozím kroku vygenerovali. Soubor se automaticky přenese do složky v ContOSu a je možné ho tedy z původního umístění odstranit.

Do pole Heslo (2) zapište heslo, které jste si vytvořili v průběhu generování certifikátu.

Stiskněte tlačítko Uložit.

Zavřete také seznam s profily EET.

Objeví se zpět okno s detailem parametrů EET, kde proveďte Test připojení na EET. Pokud se objeví zpráva "Test komunikace s EET proběhl úspěšně", pak je nastavení v pořádku. Nyní je tedy výměna certifikátu úspěšně dokončena.

Obr. 3 - Výsledek úspěšného testu komunikace s EET

Obr. 3 - Výsledek úspěšného testu komunikace s EET

Časté problémy

  1. Nejčastější problém je, že je chybně zadané heslo k certifikátu. Zkuste jej pozorně zadat znovu. Pokud si již heslo nepamatujete, musíte se vrátit zpět k prvnímu kroku a vygenerovat nový certifikát.
  2. Dalším problémem může být nesoulad DIČ uvedeného na první záložce parametrů v nastavení firmy a DIČ uvedeného v certifikátu. Tyto údaje musí být vždy v souladu.
  3. Omylem nahrajete soubor se starým certifikátem, popř. nějakým jiným certifikátem. Ověřte si pozorně, zda soubor, který je v poli certifikát uveden, je opravdu ten, který jste si na Daňovém portálu vygenerovali.

Další tipy

TIP: Na kartě EET je možné navíc zobrazit informace, které jsou součástí podpisového certifikátu. Stačí stisknout tlačítko Informace o certifikátu a zobrazí se okno, kde si můžete zkontrolovat zejména subjekt, což by mělo být vaše DIČ, které musí korespondovat s DIČ uvedeným na kartě Firma, sériové číslo, které musí korespondovat s údaji v Daňovém portálu a zejména platnost certifikátu.

Obr. 4 - Informace o podpisovém certifikátu EET

Obr. 4 - Informace o podpisovém certifikátu EET