Nastavení

První spuštění

Po instalaci je k dispozici spouštěcí ikona na ploše anebo v nabídce Start. Při prvním spuštění probíhají některé poinstalační operace a proto tento proces může trvat déle, než obvykle. 

Pro přihlášení je v tomto okamžiku k dispozici pouze jediný uživatel – admin, který má nejvyšší oprávnění. Jeho výchozí heslo je „admin“ a je doporučeno jej co nejdříve změnit. Dokud nenastavíte jiné než výchozí heslo, bude na tuto skutečnost program vždy po spuštění upozorňovat.

Po prvním přihlášení je potřeba ContOS aktivovat.  Aktivace je nutná pro správnou funkci celé aplikace. Nejjednodušší způsob je on-line aktivace přes Internet, pokud však Váš počítač není připojen, je možno provést také off-line aktivaci. Další kroky jsou vysvětleny ZDE.

Po úspěšné aktivaci je potřeba nastavit základní parametry a zkontrolovat konfiguraci systému.

Základní nastavení

Bude-li ContOS používat více zaměstnanců, je vhodné jim vytvořit uživatelské účty a nastavit k nim vhodná oprávnění. Zamezíte tak nechtěným ale i úmyslným změnám v datech a zvýšíte úroveň zabezpečení Vašeho podnikání.

V případě použití pokladní tiskárny je vhodné na každé stanici provést její přiřazení (jedná se o tzv. místní parametr, který může být odlišný pro každý počítač). 

V dalším kroku bude  vhodné rozmyslet si jak budete číslovat doklady a smlouvy: v číselníku Číselné řady toto lze nastavit.

Bude vhodné zrevidovat obchodní či smluvní podmínky, které budete chtít mít jako součást smluv nebo dokladů a jejich znění doplnit v nastavení aplikace.

Bude vhodné ujasnit si, do jakých kategorií budete chtít třídit skladové karty. Každé kategorii můžete totiž přiřadit různé vlastnosti (dodatečné, rozšiřující informace), které budete moci na skladových kartách vyplňovat a tyto dále využívat na smlouvách a při dalších operacích, popř. při exportech na e-shop a podobně.

Kategorie mohou být členěny do libovolných úrovní, podobně jako tomu bývá zvykem na e-shopu v katalogu zboží.

Budete-li chtít Vašim zákazníkům zasílat emailové zprávy (avíza o vyřízených objednávkách, odesílání smluv a dokumentů elektronickou poštou), je důležité nastavit v parametrech také správně e-mailový účet pro odesílání.

Budete-li používat ContOS na více stanovištích, kde budete mít rovněž kasu, bude vhodné rozmyslet si nadefinování dalších pokladen a jejich vhodného pojmenování.

Nastavení parametrů aplikace

Před používáním ContOSu je důležité provést počáteční nastavení parametrů. Zejména se jedná o účetní informace, nastavení sazeb DPH a poté o nastavení jednotlivých agend. Součástí nastavení jsou i připojovací parametry pro odesílání e-mailů, on-line komunikaci s e-shopem nebo sestavy pro automatizovaný tisk účtenek.

Tato sada parametrů je aktivní dle zadaného data platnosti, tzn. že lze mít nadefinováno více takových parametrů, které jsou aktivní vždy od daného data platnosti.

Přístupová práva

Každému uživateli lze nastavit práva, která jej opravňují k přístupu pouze k určitým modulům, ve kterých může vykonávat pouze určité funkce. Podrobný popis nastavení naleznete v samostatné kapitole Přístupová práva.

Odesílání e-mailů

Mailové zprávy odesílané z ContOSu jsou vytvářeny na základě šablon. Šablony umožňují dát mailovým zprávám jednotný vzhled a standard.

Šablony se definují v číselníku šablon pomocí HTML editoru. Šablona může obsahovat přílohy, obrázky nebo hypertextové odkazy.

Všechny e-mailové zprávy, které jsou z aplikace ContOS odesílány, jsou shromažďovány ve složce Email, která se nachází v kořenové složce programu (úplný název i umístění jsou zobrazeny ve stavovém řádku v editačním okně e-mailu).

E-maily odesílané z aplikace mohou obsahovat libovolné přílohy, které mohou být fixní součástí e-mailové šablony (např. obchodní podmínky) anebo pouze jako jednorázové přílohy pro konkrétní zasílaný e-mail.

Zálohování a obnova dat

ContOS obsahuje vlastní nástroj na zálohování databáze a její obnovu. Zálohy jsou chráněné administrátorským heslem. Pravidelné zálohování lze nastavit za použití Plánovače úloh ve Windows, popř. za využití prostředků v MS SQL Serveru.