Správa aplikace

Nastavení parametrů aplikace

Před používáním ContOSu je důležité provést počáteční nastavení parametrů. Zejména se jedná o účetní informace, nastavení sazeb DPH a poté o nastavení jednotlivých agend. Součástí nastavení jsou i připojovací parametry pro odesílání e-mailů, on-line komunikaci s e-shopem nebo sestavy pro automatizovaný tisk účtenek.

Tato sada parametrů je aktivní dle zadaného data platnosti, tzn. že lze mít nadefinováno více takových parametrů, které jsou aktivní vždy od daného data platnosti.

Přístupová práva

ContOS je přizpůsoben pro situace, kdy s ním pracují vaši zaměstnanci a další osoby. Každému uživateli lze nastavit práva, která jej opravňují k přístupu pouze k určitým modulům, ve kterých může vykonávat pouze určité funkce.

Oprávnění je možno nastavovat také ve vztahu k datům, která daný uživatel smí vidět. Lze například nastavit, kolik smí vidět maximálně smluv, prodejek, zda může doklady opravovat, popř. jaké akce může spouštět i jaké tiskové sestavy smí prohlížet či tisknout.

Zároveň je automaticky veden podrobný záznam o činnostech, které zaměstnanec v systému provádí, zaznamenávají se např. změny cen, přepisy údajů, mazání záznamů apod. V každém okamžiku tedy víte, kdo, co a kdy v systému provedl.

Totéž se týká i tiskových sestav. Ne vždy je žádoucí, aby každý uživatel mohl tisknout či prohlížet jakoukoli sestavu; mnohé obsahují citlivá data, které nemáme v úmyslu zveřejňovat.

Odesílání e-mailů

Mailové zprávy odesílané z ContOSu jsou vytvářeny na základě šablon. Šablony umožňují dát mailovým zprávám jednotný vzhled a standard.

Šablony se definují v číselníku šablon pomocí HTML editoru. Šablona může obsahovat přílohy, obrázky nebo hypertextové odkazy.

Všechny e-mailové zprávy, které jsou z aplikace ContOS odesílány, jsou shromažďovány ve složce Email, která se nachází v kořenové složce programu (úplný název i umístění jsou zobrazeny ve stavovém řádku v editačním okně e-mailu).

E-maily odesílané z aplikace mohou obsahovat libovolné přílohy, které mohou být fixní součástí e-mailové šablony (např. obchodní podmínky) anebo pouze jako jednorázové přílohy pro konkrétní zasílaný e-mail.

Zálohování a obnova dat

ContOS obsahuje vlastní nástroj na zálohování databáze a její obnovu. Zálohy jsou chráněné administrátorským heslem. Pravidelné zálohování lze nastavit za použití Plánovače úloh ve Windows, popř. za využití prostředků v MS SQL Serveru.