Přístupová práva

ContOS je přizpůsoben pro situace, kdy s ním pracují vaši zaměstnanci a další osoby. Každému uživateli lze nastavit práva, která jej opravňují k přístupu pouze k určitým modulům, ve kterých může vykonávat pouze určité funkce.

Oprávnění je možno nastavovat také ve vztahu k datům, která daný uživatel smí vidět. Lze například nastavit, kolik smí vidět maximálně smluv, prodejek, zda může doklady opravovat, popř. jaké akce může spouštět i jaké tiskové sestavy smí prohlížet či tisknout.

Zároveň je automaticky veden podrobný záznam o činnostech, které zaměstnanec v systému provádí, zaznamenávají se např. změny cen, přepisy údajů, mazání záznamů apod. V každém okamžiku tedy víte, kdo, co a kdy v systému provedl.

Totéž se týká i tiskových sestav. Ne vždy je žádoucí, aby každý uživatel mohl tisknout či prohlížet jakoukoli sestavu; mnohé obsahují citlivá data, které nemáme v úmyslu zveřejňovat.


Obr. 1 - Seznam uživatelů aplikace.

Obr. 1 - Seznam uživatelů aplikace.


Obr. 2 - Nastavení oprávnění k modulům aplikace a přístupového hesla.

Obr. 2 - Nastavení oprávnění k modulům aplikace a přístupového hesla.


Obr. 3 - Nastavení oprávnění pro moduly Komise, Výkup a Zastavárna.

Obr. 3 - Nastavení oprávnění pro moduly Komise, Výkup a Zastavárna.

Podrobný popis nastavení oprávnění v modulu Komise je v samostatném článku.


Obr. 4 - Nastavení oprávnění pro moduly Fakturace, Objednávky, Sklad a Zboží.

Obr. 4 - Nastavení oprávnění pro moduly Fakturace, Objednávky, Sklad a Zboží.


Obr. 5 - Nastavení oprávnění pro moduly Adresář, Úhrady a příkazy a ostatní.

Obr. 5 - Nastavení oprávnění pro moduly Adresář, Úhrady a příkazy a ostatní.