Nastavení přístupových oprávnění v modulu Komise

Přístupová oprávnění v modulu Komise se nastavují na úrovni každého uživatele aplikace. Seznam uživatelů se nachází v hlavním menu Nastavení a servis/Uživatelé. Poté stačí zobrazit detail daného uživatele a přepnout se na záložku Komise, výkup, zastavárna.

Důležité: Ještě než se pustíme do popisu a nastavování jednotlivých oprávnění, je třeba zkontrolovat, zda má daný uživatel do tohoto modulu přístup. To ověříme na záložce Základní údaje v sekci Přístup k modulům.

Obr. 1 - Nastavení oprávnění uživatele v modulu Komise.

Přehled oprávnění

 • Omezení maximálního počtu smluv, zobrazených v seznamu smluv.
  Pokud nechcete, aby uživatel měl možnost vidět vždy všechny uložené komisní smlouvy, můžete mu omezit počet záznamů, který bude aplikace vracet. Výsledkem každého filtru nebo hledání bude vždy maximálně tolik záznamů, kolik má zde uživatel nastaveno. Pokud je max. hodnota = 0, zobrazují se všechny záznamy.
 • Nezobrazovat součty v seznamu smluv
  V zápatí seznamu smluv se zobrazují součty některých částek. Zapnutí tohoto omezení tyto součty přestane zobrazovat.
 • Zakázat hromadné vyúčtování
  Zapnutí tohoto omezení neumožní uživateli provádět vyúčtování více komisních smluv najednou.
 • Zakázat přidávat/měnit jednotlivá vyúčtování
  Zapnutí tohoto omezení neumožní uživateli vytvářet vyúčtování komisní smlouvy nebo změnit již vytvořené vyúčtování.
 • Zakázat měnit nárok/odměnu před vyúčtováním
  Zapnutí tohoto omezení neumožní uživateli změnu  nároku nebo odměny u položek, které jsou připraveny k vyúčtování.
 • Zakázat změnu smlouvy
  Zapnutí tohoto omezení neumožní uživateli provádět jakékoli úpravy na již vytvořené komisní smlouvě.
 • Zakázat storno smlouvy
  Zapnutí tohoto omezení neumožní uživateli stornovat komisní smlouvu.
 • Zakázat změnu typu odměny na smlouvě
  Zapnutí tohoto omezení neumožní uživateli změnit typ odměny na již vytvořené komisní smlouvě.