Aktivace aplikace

Před prvním použitím je potřeba ContOS aktivovat. Aktivace zajišťuje, že aplikace bude využívána v souladu s licenčními podmínkami a to zejména dodržení maximálního počtu současně připojených počítačů k jedné databázi a používání jen takového rozsahu modulů a funkcí, které byly zakoupeny.

Placenou verzi lze aktivovat pouze v případě, že je uhrazen licenční poplatek. Bezplatnou verzi START lze aktivovat kdykoli a bez jakýchkoli podmínek. 

Aktivace se provádí pomocí průvodce aktivací a nezabere více než pár minut. 

Průvodce aktivací a správa licencí

Průvodce se spustí přímo v aplikaci ContOS, v nabídce nastavení a servis / Správa licencí.

Obr. 1 - Spuštění průvodce aktivací a správy licencí v ContOSu.

Obr. 1 - Spuštění průvodce aktivací a správy licencí v ContOSu.

Obr. 2 - Vytvoření nového účtu pro správu licencí.

Obr. 2 - Vytvoření nového účtu pro správu licencí.

Registrace uživatele

Vytvoří se uživatelský účet, pod kterým budou dostupné veškeré informace o zakoupených licencí a fakturačních údajích. Tento uživatelský účet nijak nesouvisí s uživatelským účtem v aplikaci ContOS.

Údaje e-mail a heslo si uschovejte, slouží k přihlášení do tohoto průvodce vždy, když budete potřebovat provést změny v předplatném, při výběru modulů nebo při reaktivaci aplikace při přenosu na jiný počítač. Zapomenuté heslo lze v průvodci obnovit.

Veškeré údaje, které během registrace vyplníte slouží pouze pro komunikaci s vámi a jako podklad k fakturaci při přechodu na placenou verzi. Fakturační údaje lze kdykoli změnit. 

Obr. 3 - Registrace nového uživatele.

Obr. 3 - Registrace nového uživatele.

Aktivace licence

Po vytvoření uživatelského účtu se automaticky vytvoří také licence pro START verzi. Tuto licenci je potřeba aktivovat kliknutím na odkaz "aktivovat". 

Obr. 4 - Aktivace licence ContOSu.

Obr. 4 - Aktivace licence ContOSu.

Nyní je licence a aktivní a po ukončení průvodce lze ContOS používat.

Obr. 5 - Dokončení aktivace licence ContOSu.

Obr. 5 - Dokončení aktivace licence ContOSu.

Důležité pojmy

Připojený klient

Připojený klient je počítač, který je aktuálně připojen k databázi ContOSu. Licence určuje, kolik počítačů může být současně k dané databázi připojeno, prakticky tedy kolik počítačů může s aplikací v daný okamžik pracovat. Nijak tedy není omezen celkový počet počítačů, na kterých je ContOS nainstalován.

Připojeným klientem je míněn přístup jednoho uživatele k úložišti dat, čili k SQL serveru. Tento přístup není vázán na počítač. Program můžete mít instalován na libovolném počtu počítačů. Zakoupíte-li například 3 klienty, znamená to, že maximálně 3 uživatelé mohou mít ContOS spuštěný současně (nezávisle na místě přístupu). 

Příklad: Máte zakoupenu licenci pro 3 klienty, tzn. že v jediný okamžik můžete ContOS spustit na třech počítačích, např. na počítači ve skladu, v prodejně a v kanceláři. Pokud byste však chtěli spustit aplikaci i na čtvrtém počítači, už to možné nebude, protože by došlo k překročení limitu tří současně pracujících klientů. Musel by se nejprve na některém počítači program ukončit a teprve potom je možné na dalším počítači program znovu spustit.

Obchodní den

Den, ve kterém se v aplikaci pracovalo, tzn. sepisovaly se smlouvy, vkládaly doklady, prodávalo se zboží a podobně. Obchodní den se nezapočítává, pokud se aplikace pouze spustí nebo se z ní tiskne nebo se data pouze editují. Obchodní den se tedy započítá pouze v případě, že se data nově vkládají.

Verze START, která slouží především na vyzkoušení všech možností aplikace je omezená pouze počtem těchto obchodních dní, tzn. dní, kdy se vystavovaly prodejní doklady, sepisovaly smlouvy, přijímalo zboží na sklad apod.

Tento systém umožňuje vyzkoušet aplikaci bez ohledu na počet skutečně pořízených dokladů anebo doby používání. Pokud například v rámci jednoho týdne pořizujete smlouvy pouze dva dny, pak jste nevyčerpali sedm dní, ale jen dva dny. Nezáleží tedy jak dlouho máte START verzi nainstalovanou ani kolik dokladů v ní denně pořídíte, ale jen a pouze kolik dní jí skutečně prakticky využíváte. Každý uživatel má tedy stejnou možnost k vyzkoušení ať už pořídí dvacet smluv za měsíc anebo tisíc smluv za den. 

Číslo licence

Unikátní, jedinečný kód, který je spojen s danou licencí, a který identifikuje vlastníka licence. Je zobrazen v průvodci aktivace a může být vyžadován při komunikaci s podporou.

Přenesení licence

Každá aktivovaná licence je spojená s konkrétním databázovým serverem. Aktivace již aktivní licence na jiné databázi není z pohledu licenčních podmínek možná. V praxi však nastávají případy, kdy je potřeba danou aktivní licenci přenést, ať už z důvodu reinstalace systému nebo výměny počítače. Proto je pro tyto případy stanoven limit, v rámci kterého lze danou licenci aktivovat na jiné databázi. Tento proces se nazývá přenesení licence. Pokud dojde k vyčerpání počtu povolených přenosů, je nutné kontaktovat podporu.