Proč používat software pro řízení obchodní činnosti?

Během posledních více jak deseti let jsme se průběžně setkávali s názorem, že pro vedení agendy výkupu a komisního prodeje, ale i zastavárny dostačuje papírová evidence, popř. jednoduchá evidence v počítači s pomocí excelové tabulky namísto použití specializovaného software.

Tyto hlasy však postupně mizely úměrně tomu, jak se měnily nároky i podmínky tohoto odvětví. Doba, kdy v některých případech skutečně stačila záznamová kniha komisí či zástav, je dnes nenávratně pryč.

Hlavní důvody

Změna trhu

Změnil se trh. Dříve byl relativně úspěšný i ten, kdo provozoval jedinou kamennou prodejnu na jen trochu lukrativnějším místě. Zpravidla tento člověk takto zvládal sám vykupovat zboží i jej prodávat. V době, kdy obchodování přes internet formou aukčních i bazarových serverů ještě neexistovalo, kdy neexistovaly široké a levné způsoby prezentace a prodeje zboží pomocí e-shopů, tento způsob provozování živnosti stačil.

Dnes na tomto poli panuje značná konkurence a to jak tuzemská, tak i zahraniční. Trh je přesycen relativně levnými novými výrobky a pro ty použité se stále obtížněji hledá odbyt. Lidé jsou také častěji schopní si požadované zboží obstarat sami přes nějaký aukční portál a prostředníka v podobě komisionáře prakticky nepotřebují, resp. jejich potřeby uspokojí touto formou aukční server. To vytváří pochopitelně tlak na změnu v celém tomto segmentu zprostředkovatelského prodeje a výkupu zboží, jako např. i kdysi tak podnikatelsky jistých oblastí jakými jsou starožitnosti, výkup zlata či šperků.

Kdo tento trend včas nerozpoznal, zpravidla skončil. Je potřeba umět obsloužit více prodejních kanálů. Těmito kanály nemusí být nutně kamenné provozovny, ale ve stále větší míře jsou to e-shopy nebo dnes moderní a mimořádně účinné aukční servery jako je Aukro nebo globální eBay.

Nové příležitosti díky on-line světu

Mnozí začínají svým potenciálním klientům nabízet výkup a komisi „na dálku“, kdy se celá transakce uskuteční přes internet. Podobně se začínají objevovat i nabídky zastaváren, které umožňují zastavovat pomocí internetu v podstatě libovolnému zájemci odkudkoli.

Čím více prodejních kanálů, tím větší jsou nároky na funkční informační systém, který udrží veškeré transakce pod kontrolou a umožní jejich efektivní řízení. 

Komplikovanější legislativa a předpisy

Vstupuje sem také komplikovanější legislativa, která zpřísňuje podmínky pro provozovatele bazarů a zejména zastaváren, zvyšuje se potřeba podrobnější evidence zboží a klientů. Moderní prostředky umožňují také on-line ověřování platnosti dokladů totožnosti, lustraci některých komodit vůči databázím odcizených předmětů a podobně.

Účetnictví je složitější a nese zvýšené nároky na objem evidovaných dat, jejich přesnost a tvorbu různých výstupů a účetních výkazů. O evidenci v sešitu nebo jednoduché excelové tabulce tedy nemůže být ani řeč.

Nabídka odpovídajících řešení na trhu

Na trhu existují mnoho let produkty, které však řeší vždy jen dílčí oblasti – sepisování a evidenci smluv, tisk dokladů, evidenci zákazníků, evidenci zboží. Nedokáží však pokrýt celou obchodní činnost provozovatele a vnést do ní sjednocující a komplexní pohled.

Vzniká tak poptávka po informačním systému, který dokáže obsloužit všechny potřebné obchodní kanály, zautomatizovat a zprůhlednit transakce mezi nimi. Musí být nenáročný na obsluhu, musí být komplexní, robustní, škálovatelný, bezpečný, ekonomický a mít zajištěnou podporu dodavatele.

Na trhu existuje několik produktů s těmito ambicemi, ovšem naplnit všechny tyto požadavky není snadný úkol. Na jedné straně spektra stojí velmi jednoduché, avšak svou funkčností nedostatečné produkty a naproti nim velké podnikové ERP systémy, které jsou však příliš komplikované, nákladné a nejsou pro tento segment dostatečně optimalizované.

V čem je ContOS jedinečný?

Celé řešení tvoří moderní Windows aplikace a e-shop. Dokonalé propojení ContOSu a e-shopu umožňuje prodávat zboží jednoduše, efektivně a tudíž snadněji a přitom bez kompromisů. Aplikace obsahuje skladovou evidenci, umožňuje prodej komisního i výkupního zboží a zastavárenskou činnost. Je ideální pro prodej jak nového, tak použitého zboží. Je vhodný také pro bazary, zastavárny, antikvariáty nebo starožitnictví.

Tip: Přečtěte si náš blog o možnostech nasazení ContOSu.
ContOS pro on-line prodej
ContOS ve starožitnictvích
ContOS v antikvariátech

ContOS a e-shop na různých zařízeních.ContOS dokáže evidovat zboží, které přichází z různých vstupů, ať prostým naskladněním skladovou příjemkou, tak zboží vykoupené prostřednictvím výkupní smlouvy, zboží z propadlé zástavy a zboží, které je prodáváno prostřednictvím komisního prodeje.

Takto získané zboží lze dále prodávat různými kanály dál. Ať už je to klasický prodej v kamenné prodejně anebo prodej na e-shopu. Každý takový obchodní případ je v systému zachycen a je pokryt celý jeho životní cyklus – od sepsání smlouvy či vstupního dokladu až po konečné vyúčtování a vyplacení peněz. V každém okamžiku lze přesně zjistit stav, v jakém se daný případ nachází včetně všech finančních náležitostí.

Z těchto dat lze pořizovat výstupy, které slouží jako podklad pro účetnictví. ContOS podporuje plátce DPH a umožňuje také zvláštní režim DPH pro oblast prodeje použitého zboží.


Pokračování: Představení ContOSu (vlastnosti produktu, cena, vývoj a podpora)