Komisní smlouva

Do komisního prodeje se zboží přijímá prostřednictvím komisní smlouvy. Komisní smlouva je tedy základním dokladem, kterým veškeré komisní zboží vstupuje. Komisní smlouvy se evidují v modulu Komise, který je dostupný z hlavní nabídky. V rozklikávacím menu jsou pod ikonou komise dále dostupné Vyúčtování a Dodatky.

Spouštění modulu Komise. Součástí jsou také Vyúčtování a Dodatky.

Obr. 1:  Seznam komisních smluv a souvisejících dokladů. Součástí jsou také Vyúčtování a Dodatky.

Ve smlouvě jsou uvedeny obě smluvní strany (objednatel/obstaratel, popř. komitent/komisionář), předměty, které jsou obsahem komisního prodeje a podmínky, za kterých bude zboží nabízeno a jakým způsobem se vypočte nárok komitenta. ContOS nabízí rozmanité způsoby výpočtu nároku i odměny, které jsou podrobně popsány a vysvětleny dále.

Obr. 2 - Detail komisní smlouvy s více položkami.


Obr. 3 - Detail položky komisní smlouvy.


Po uložení smlouvy jsou ke zboží automaticky vytvořeny nové skladové karty a do nich přeneseny údaje vyplněné během sepsání komisní smlouvy.

Smlouvu lze také založit jako kopii nějaké předchozí smlouvy a to buď jako prázdnou, bez položek anebo také s položkami.

ContOS nabízí základní variantu tiskové sestavy komisní smlouvy, kterou si však každý může přizpůsobit podle svých potřeb. Je také možné vytvořit si více variant sestav, např. jednu pro komisionářskou smlouvu a druhou pro smlouvu o zprostředkování prodeje věci.

Tip: Vzorový návrh Komisionářské smlouvy a jejích smluvních podmínek naleznete v sekci Vzory dokumentů.

Obr. 4 - Tisková sestava komisní smlouvy.


Tip: Pro větší přehlednost doporučujeme organizovat vlastnosti do skupin. Jak to udělat, naleznete v samostatném článku Skupiny vlastností. Výsledek pak může vypadat jako na obrázku níže.

Obr. 5 - Detail komisní smlouvy s vlastnostmi zboží členěnými do skupin.

Obr. 5 - Detail komisní smlouvy s vlastnostmi zboží členěnými do skupin.