Zákonné dokumenty

Zákonné dokumenty jsou takové dokumenty, které na e-shopu musí být zveřejněny povinně na základě příslušných zákonů (NOZ, GDPR apod.). V nastavení e-shopu jsou tyto základní články k dispozici na záložce Články. Tyto články je možno libovolně upravovat a také přidávat další články. Články lze také zahrnovat do menu e-shopu nebo se na ně odkazovat z jiných článků a také z e-mailových zpráv.

Každý článek může existovat v různých verzích a v různých jazykových mutacích. Lze také ovlivňovat dobu zveřejnění, tzn. nastavovat data počátku (platnost od) zobrazování. 

Obr. 1 - Přehled článků pro e-shop.

Obr. 1 - Přehled článků pro e-shop.

Hlavička článku

Článek se skládá z hlavičky, ve které jsou popisné informace o článku jako je název, jak má vypadat jeho url adresa atd. a pak z jednotlivých variant článku, které obsahují jednak samotný obsah článku a dále informace o datu začátku zveřejnění. 

Obr. 2 - Detail článku pro e-shop.

Obr. 2 - Detail článku pro e-shop.

1 - Název článku. Tento název je v ContOSu použit jako identifikátor článku ve výběrech a v e-shopu se využívá jako text do navigace (bread crumbs), viz níže obr. č. 3.

2 - URL adresa. Jak bude vypadat URL adresa, která na článek odkazuje. V tomto případě bude adresní řádek vypadat takto:

3 - Titulek článku. Tento text je použit pro zobrazení v titulku prohlížeče nebo záložky stránky a pak také jako meta tag pro zobrazení na sociálních sítích a podobně. V tomto případě vypadá titulek v internetovém prohlížeči Mozilla Firefox takto (každý prohlížeč tyto údaje zobrazuje mírně odlišně):

4 - Popis článku. Tento text bude uveden jako tzv. meta tag description, který se zobrazuje jako popis článku v seznamu výsledků vyhledávání ve vyhledávačích (Seznam, Google apod.). Výsledek vyhledávání může vypadat jako na obrázku. 

Tip: Všimněte si, že url adresa, název článku, tak popis skutečně korespondují s tím, co je uvedeno výše. Jedná se tedy o významný SEO faktor, kterým můžete pozitivně ovlivnit pozici ve vyhledávačích.

5 - Klíčová slova. Tento text se vygeneruje do stránky jako meta tag keywords. 

6 - Jazykové mutace. Všechny výše uváděné údaje mohou mít odlišné znění v rámci jazykových mutací stránky.

Tip: Pokud tedy váš e-shop využívá přepínání jazyků, pak zcela určitě věnujte pozornost také příslušným jazykovým variantám každého článku.

7 - Ovládací panel pro varianty článku. Přidávání, úpravy a odstraňování jednotlivých variant ze seznamu.

8 - Seznam variant článků. Každá varianta může obsahovat jiný text a jiné podmínky pro publikování.


Obr. 3 - Ukázka článku na e-shopu.

Obr. 3 - Ukázka článku na e-shopu.

1 - Ukázka navigace v e-shopu. Zde je prezentován údaj "Název článku", který byl popsán výše.

2 - Vlastní obsah článku. Jedná se o zobrazení konkrétní varianty článku pro konkrétní jazykovou mutaci e-shopu.

Varianty článku

Jádrem článku je jeho obsah. Jak již bylo uvedeno v předchozím pojednání, každá hlavička článku může obsahovat libovolně variant daného obsahu. U každé varianty můžeme specifikovat, od kdy do kdy se má na e-shopu zobrazovat. Díky tomu si lze články připravovat dopředu a ovládat také to, jak dlouho budou zveřejněny. Takže například můžete mít dopředu připravené nové znění obchodních podmínek, které se automaticky začne zobrazovat od data platnosti. 

Jelikož se zpravidla jednotlivé varianty článku od sebe příliš neliší, je k dispozici tlačítko "Kopie článku" a lze tak vyjít z již existující varianty, kterou pak stačí upravit. Aby tedy mohl být článek zobrazen, musí existovat nějaká jeho platná varianta.

Obr. 4 - Detail varianty článku pro e-shop.

Obr. 4 - Detail varianty článku pro e-shop.

1 - Platnost od. Datum, od kterého se začne varianta článku zobrazovat na e-shopu. Aby mohl být konkrétní článek zobrazen, musí existovat nějaká jeho platná (a aktivní) varianta.

2 - Příznak aktivní. Příznak ovlivňuje, zda se daná varianta má zobrazovat. Má vyšší platnost než datum zveřejnění. Tento příznak je vhodný, pokud již máme připravenou určitou variantu, ale nechceme jí zatím zveřejňovat. 

3 - Článek je zobrazen v MasterPage. V naprosté většině je článek zobrazován tak, že je zakomponován do rozvržení e-shopu, to znamená, že příznak MaterPage je zaškrtnutý. V některých případech však můžeme chtít, aby článek vyplňoval celou plochu prohlížeče - například stránka, která se zobrazuje, když je e-shop off-line, když např. probíhá jeho údržba. Rozdíl obou těchto režimů je patrný z tohoto obrázku:

Režim MasterPage zapnutý

Režim MasterPage vypnutý

4 - Editor varianty článku. Jedná se o standardní HTML editor, který se používá i jinde v ContOSu. Jeho ovládání je podrobněji popsáno v samostatném článku.

Tip: Doporučujeme v textech používat pouze standardní nadpisy ve stylech H1, H2, H3 a nepoužívat takové formátování, které by narušilo celkový dojem z e-shopu. Mějte na paměti, že článek přebírá styly, které využívá e-shop, a že během editace nejsou tyto styly dostupné a tudíž vzhled článku nemusí nutně korespondovat se vzhledem na e-shopu.

5 - Přepínání jazykové mutace varianty článku.

6 - Strojový překlad. Podrobnosti jsou v samostatném článku.