Verze 3.1.94.8, datum vydání: 30. 7. 2018

Rychlý přehled

 • modul Komisní prodej - kompletní redesign
 • nové vyúčtování komisní smlouvy
 • nový způsob generování dodatků ke komisní smlouvě
 • hromadné zpracování komisních smluv
 • nově odesílání SMS přímo z aplikace
 • modul Adresář - nové validace údajů, možnost odesílání SMS, další úpravy
 • modul Expedice - vylepšení načítání dat, stromový seznam dokladů, nový detail expedice
 • nastavení aplikace - úpravy rozvržení
 • implementace GDPR

I  Komisní prodej

Modul Komise prošel redesignem a rozšířily se jeho možnosti. Došlo ke zjednodušení pořizování položek smlouvy a vznikly dva nové seznamy - vyúčtování a dodatky komisních smluv. Tyto dva typy dokladů byly dříve dostupné pouze z dané komisní smlouvy, což bylo jednak nepřehledné a jednak to bránilo nad těmito doklady provádět hromadné operace, či mít k dispozici jednoduchý přehled. Nyní tyto doklady můžeme navíc nalézt přímo na samostatném seznamu, kde je lze filtrovat, pohledávat, editovat, tisknout, odesílat e-mailem apod. 

Všechny tyto změny podrobně popisuje příslušný článek.

Detail komisní smlouvy

Změna na detailu smlouvy; není již potřeba se proklikávat dalšími okny, vše je na jediném formuláři

Zatřídění do konkrétní kategorie lze provést vizuálně pomocí seznamu na levé straně

Na detailu položky je nově pole "Výkupní cena", kde se uvádí (stačí i dodatečně) nabídková cena pro odkup v případě, že se zboží neprodá (odtud se tato hodnota vkládá do nabídkového e-mailu)

U pole "Nárok" je tlačítko pro přepočet nároku (dle parametrů aplikace) při změně prodejní ceny. Lze jej tedy jak vypočítat, tak částku upravit ručně.

Seznam komisních smluv

Nově záložka Komunikace, odkud lze pro danou smlouvu vytvořit e-mail nebo SMS. Toto se týká spíše jednorázové komunikace s klientem, pro odesílání smluv, vyúčtování nebo dodatků slouží průvodci v menu Akce. Každopádně takto vytvořené e-maily nebo SMS umí nahrazovat proměnné ze šablony (např. číslo smlouvy, které se zpráva týká). 

Nově se při založení vyúčtování nebo dodatku na smlouvě (na záložkách vyúčtování smlouvy a Dodatky ke smlouvě ) otevře příslušný průvodce s touto konkrétní smlouvou. Výhodou je, že i v tomto režimu lze např. rovnou odeslat vygenerovaný dodatek, SMS apod.)

Podrobný popis je v samostatném článku

II  Vyúčtování komisních smluv

Nový seznam, který zobrazuje všechny vyúčtování - podobně jako je zobrazen např. seznam komisních smluv. Vyvolává se v hlavním menu -Komise - šipka dolů. Vyúčtování se dají filtrovat, tisknout a editovat. Dále lze nad vybranými vyúčtováními provádět tisk, odesílání mailů, SMS. 

Podrobný popis je v samostatném článku.

III  Dodatky komisních smluv

Nový modul Dodatky. Podrobný popis je v samostatném článku.

IV  Hromadné zpracování komisních smluv

Nově na seznamu komisních smluv v menu Akce volby pro průvodce (jednotlivé průvodce podrobně popisuje samostatná dokumentace) :

 • Hromadné zpracování smluv. Používá se např. pro odesílání smlouvy v příloze e-mailu, odesílání SMS ke smlouvám nebo právě ke generování nabídkových e-mailů na odkup neprodaného zboží. 
 • Hromadné zpracování vyúčtování. Generuje nové vyúčtování a k nim volitelně příkazy k platbě a úhrady, generuje e-maily s doklady, SMS, tiskne... Dále umožňuje ze seznamu vyúčtování odesílat a tisknout již vygenerovaná vyúčtování.
 • Hromadné zpracování dodatků. Generuje nové dodatky k vybraným smlouvám a vybraným položkám. 

V  Komunikace

SMS

V modulu Komunikace nově přibyla možnost zasílat SMS zprávy. K odesílání je využívána služba SMSBrána od společnosti SMSbrána s.r.o. , do budoucna však bude možné integrovat i další operátory, popř. využívat i svou vlastní SMS bránu. 

S SMS zprávami se v aplikaci pracuje úplně stejně jako s e-maily. Pro jednotlivé agendy můžete mít nadefinovány různé šablony, na základě kterých jsou vytvářeny SMS. Všechny SMS jsou, jako e-maily, evidovány v okně Komunikace.

Aby bylo možné SMS z aplikace odesílat, je tedy nutné si na začátku zřídit účet u poskytovatele SMS brány a dobít kredit. Vše je podrobně popsáno v samostatném článku.

Další místa, odkud lze zprávy odesílat

Obecně lze e-maily a SMS zakládat všude tam, kde je k dispozici záložka "Komunikace". Pokud se ve zprávě vybere šablona, doplní se text z ní včetně "on-line" nahrazení proměnných rovnou do editoru zprávy a tam jej pak lze ještě dodatečně upravit a zprávu popř. rovnou odeslat.

Psát a odesílat zprávy lze také z Adresáře a to i hromadně pro více klientů najednou. Volba je dostupná v menu Akce.

Na detailu klienta je rovněž možnost vytvořit SMS nebo e-mail.

Všechny zprávy, které jsou v aplikaci vygenerovány se sbíhají v okně Komunikace, kde je lze prohlížet, editovat a odesílat.

Šablony zpráv

V souvislosti s rozšířením možnosti vytváření a odesílání SMS zpráv došlo i k přizpůsobení číselníku šablon. Nyní existuje pro oba typy zprávy samostatný detail šablony, neboť oba typy zpráv jsou poměrně odlišné a tomu je potřeba přizpůsobit okno detailu: u SMS nelze přikládat přílohy, délka textu text zprávy je omezena, text zprávy není možné formátovat a některé typy proměnných nejsou pro SMS zprávy dostupné (např. seznam položek objednávky).

VI  Modul Expedice

Také modul Expedice prošel výkonnostními a designovými úpravami. V první řadě je tento modul sjednocen s ostatními po stránce načítání a prezentace dat. Je opět implementován "lazy loading", který zásadně zrychluje načtení dat při otevření seznamu, kdy se nenačítají všechny dostupné záznamy (kterých mohou být desítky tisíc), ale načítají se pouze ty, které jsou právě zobrazovány.

Po levé straně přibyla stromová navigace dle data expedice, kterou také znáte z ostatních modulů.

Úplnou novinkou je však uspořádání detailu. Pořizování položek záznamu (v expedici jsou to jednotlivé balíky) je realizováno přímo na detailu expedice, tzn. neobjevuje se další modální dialogové okno pro zadání údajů o balíku, ale tyto údaje lze zadat přímo. Opět tak ubylo další a další klikání na tlačítka, otevírání nových oken, a proces pořízení záznamu je mnohem kratší a hladší.

VII  GDPR - Implementace obecného nařízení o ochraně osobních údajů

V souvislosti s nařízením EU známého pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation) se také v ContOSu objevily některé nové funkce a tiskové sestavy, které umožňují vyhovět požadavkům tohoto nového předpisu. 

Problematika ochrany osobních údajů ve vztahu k ContOSu je popsána v samostatném článku.

VIII  Nastavení aplikace

V nastavení aplikace přibyla nová konfigurační záložka Komunikace a došlo k uspořádání některých dalších nastavení. 

Na kartě Nastavení 2 jsou nově cesty k úložišti e-mailů a úložišti obrázků. Tyto dva parametry jsou povinné a podléhají validaci parametrů.

Na kartě Komunikace je nastavení všech parametrů týkajících se odesílání e-mailů a SMS zpráv.

IX  Další novinky

+ Nastavení aplikace, nově jsou povinné parametry s cestou k úložišti e-mailů a obrázků.

+ Při vytváření zprávy z Adresáře dochází rovněž k nahrazování proměnných.

+ Při vytváření zpráv v objednávkách se z šablony použije jazyková verze podle nastaveného jazyku komunikace na objednávce. Pokud příslušná jazyková verze neexistuje, použije se výchozí jazyk, čeština.

+ Návrhář sestav: opraveno vícenásobné  zobrazování uživatelských funkcí při opakovaném otevírání návrháře.

+ Adresář: je-li vyplněn telefonický kontakt, pak při ukládání probíhá validace telefonního čísla. Platný je formát jak s mezinárodní předvolbou, tak bez ní.

+ Adresář: funkce pro dotahování údajů z rejstříku ARES nyní načítá také subjekty z Registru ekonomických subjektů (RES), vedeným Českým statistickým úřadem.

+ Návrhář sestav. Oddělení výchozích sestav od sestav odvozených pro zvýšení přehlednosti. Odvozené sestavy se automaticky ukládají do podsložky Custom, která se nachází ve složce Sestavy. Odvozené sestavy jsou tedy uloženy odděleně od výchozích sestav. Obě složky, Sestavy i Custom, jsou při načítání sestav prohledávány. Složku Custom doporučujeme používat k umísťování výhradně vašich uživatelských, ať už odvozených nebo vámi vytvořených definic sestav (soubory s příponou .fr3). Toto rozčlenění je patrné pouze na fyzické úrovni v úložišti, nemá vliv na členění sestav v dialogu před tiskem.