Verze 3.1.157.1, datum vydání: 5.9.2022

Rychlý přehled

Toto vydání zahrnuje nové funkce a možnosti nejen v e-shopu, ale také v ContOSu. Společnou novinkou je rozšíření zákaznického účtu e-shopu "Moje komise", kde jsou zobrazeny položky, které má komitent u vás v prodeji včetně infomací o tom, které zboží je již prodané a jaká částka na něj čeká. E-shop již nyní plně podporuje rozšířené kategorie zboží, to znamená, že návštěvníci mohou pomocí kliknutí na hyperlink s rozšířenou kategorií zobrazovat další související zboží a tak snadněji prohlížet zboží, které ho zajímá.

Modul Zastavárna prošel redesignem, který kromě vizuálního sjednocení s ostatními prvky aplikace přináší lepší výkon při načítání a procházení smlouvami. Nyní se z databáze načítají záznamy postupně podle toho, jak jsou vyžadovány a to přináší daleko rychlejší odezvu. Zastavárna se brzy rozroste i o další varianty úroků.

Další velkou novinkou je export dat do účetních systémů Pohoda a Money S3. A nejen do nich. Modul Export jsme totiž rozšířili o podporu tzv. XSL transformace, díky které lze jakákoli exportovaná data přizpůsobit požadovanému výstupnímu formátu. Možnosti exportu dat z ContOSu se tímto způsobem zásadně rozšířily. Kvůli tomu jsme do dokumentace přidali samostatný oddíl, který se věnuje pouze otázkám exportu dat.

Přidali jsme nový typ voucheru: dárkový poukaz. Nyní můžete generovat dárkové poukazy v různých cenách a prodávat je. Při vložení poukazu do objednávky se pak hodnota poukazu odečte od celkové ceny objednávky.

Stranou nezůstal ani průvodce přeceněním, kde jsme doplnili další variantu zaokrouhlení a rovněž vylepšili možnosti filtrování zboží dle data naposledy provedené změny ceny, takže lze snadněji vybírat položky, u kterých chcete provést přecenění.

Podrobnější popis všech změn a novinek v tomto vydání pokračuje v tomto článku.ContOS

Moje komise - komisní smlouvy na webu

Vaši klienti - komitenti se nyní mohou podívat na své komise přes webové rozhraní ContOS e-shopu. Uvidí v něm přehled svých komisních smluv a zboží, které v komisi mají. Získají tak okamžitý přehled o prodaných, vyplacených nebo vrácených položkách a také, jaká částka k vyplacení na ně čeká.

Tuto funkci lze zapnout přímo v ContOSu v nastavení e-shopu. Tam lze také určit, kterým klientům prohlížení jejich smluv umožnit a od jakého data  pořízení se budou smlouvy zobrazovat.


Modul Zastavárna

Modul Zastavárna prošel redesignem, který kromě vizuálního sjednocení s ostatními prvky aplikace přináší lepší výkon při načítání a procházení smlouvami. Nyní se z databáze načítají záznamy postupně podle toho, jak jsou vyžadovány a to přináší daleko rychlejší odezvu. Zastavárna se brzy rozroste i o další varianty úroků.

Součástí seznamu smluv je postranní navigace podle datum smlouvy. Na detailu smlouvy je možné zadat doplňkový text ke konkrétní smlouvě. Tento text může být pro každou smlouvu odlišný.

Export dat do účetnictví

Další velkou novinkou je export dat do účetních systémů Pohoda a Money S3. A nejen do nich. Modul Export jsme totiž rozšířili o podporu tzv. XSL transformace, díky které lze jakákoli exportovaná data přizpůsobit požadovanému výstupnímu formátu.

Tlačítko "Export" je dostupné na nástrojové liště v oknech se seznamem, lze tak exportovat jakoukoli oblast dat, např. adresář, komisní smlouvy, zástavy. Počáteční nastavení exportu, zejména, co se týče výběru dat a vytvoření transformační šablony může vyžadovat hlubší znalosti databáze a vztahů mezi daty, proto se v případě potřeby obraťte na naší podporu.

Podrobné informace o exportu dat naleznete v samostatném oddílu Export dat.

Dárkové poukazy

V modulu Vouchery a slevy přibyl nový typ voucheru: dárkový poukaz. Nyní můžete generovat dárkové poukazy v různých cenách a ty pak prodávat. Při vložení poukazu do objednávky se hodnota poukazu odečte od celkové ceny objednávky. Poukazy si můžete vytvořit v různých hodnotách a k nim si nechat vygenerovat libovolný počet jedinečných kombinací voucherů, které si můžete třeba vytisknout nebo je poslat formou pdf svým zákazníkům. V seznamu voucherů je navíc zobrazeno, zda již byl daný voucher použitý v některé objednávce.

Vylepšili jsme také detekci chyb, které mohou nastat při vkládání kódů voucherů do objednávky, např. detekce již použitého kódu a v případě jeho neplatnosti lze také zobrazit přímo jeho detail.

Při kliknutí na zvýrazněný kód se zobrazí objednávka nebo prodejka, ve které byl použitý.

Při kliknutí na zvýrazněný kód se zobrazí objednávka nebo prodejka, ve které byl použitý.

Přecenění zboží a filtr

V průvodci přeceněním přibyla nová variantu zaokrouhlení na pětikoruny a rovněž vylepšili možnosti filtrování zboží dle data naposledy provedené změny ceny, takže lze snadněji vybírat položky, u kterých chcete provést přecenění. Lze vyfiltrovat zboží, kde došlo ke změně ceny v určité časové období anebo, jehož cena byla nasazena před určitým datem. Lehce tak získáte přehled zboží, od jehož změny ceny uplynula nějaká doba a řešit tak běžné úkony jako např. zlevnit všechno zboží, které bylo naposledy přeceněno minulý měsíc o 10%.


Expedice

V modulu Expedice jsme doplnili další službu České pošty - doporučená zásilka. Pokud svým zákazníkům posíláte zásilky v obálkách, ContOS už toto dokáže rozlišovat a do systému ČP exportovat data v tomto tvaru.

Skladové karty

Pole pro zadávání doplňkových kategorií jsme upravili tak, aby se kategorie vypisovaly tak, aby prázdná políčka byla až na konci.

Nastavení e-shopu

V nastavení e-shopu jsme přidali novou záložku, na které se specifikuje oblast dat pro export komisních smluv na web. Lze vybrat skupinu klientů, které se to bude týkat a také, od jakého data bude moci klient své smlouvy vidět.

E-shop

Moje komise - zákaznický účet

Komitent si může ve svém účtu na e-shopu zobrazit stav a podrobnosti svých komisních smluv, kde se dozví, za jaké ceny jsou jeho položky prodávány, kolik se jich prodalo, vyplatilo, vrátilo a také, jaká částka k vyplacení na něj čeká.

Doplňkové kategorie jako hyperlink

Doplňkové kategorie, jsou nyní v e-shopu zobrazovány na detailu zboží. Zákazník si tak může snadno zobrazit i zboží v těchto souvisejících kategoriích.Ostatní

U filtru na skladových kartách došlo k přejmenování položky "Nová cena" na "Změna ceny"

V nastavení e-shopu se při přepnutí na záložku Články a routy přemístí kurzor automaticky do vyhledávacího pole, takže lze hned začít psát počáteční písmena hledaného článku nebo adresy

V Nastavení e-shopu lze zapisovat URL adresy pouze s povolenými znaky a bez diakritiky. Předejde se tím problémům s nalezením URL adresy s chybným formátem.