Verze 3.1.133.1, datum vydání: 6.4.2021

Komisní smlouvy

+ Zpracování komisní smlouvy: možnost hromadné změny údajů na smlouvě - způsob vyplacení a datum platnosti KS. Ve zpracování přibyl nový typ (1) "změny v komisní smlouvě", který umožňuje u vybraných komisních smluv nastavit hromadně způsob vyplacení (2) a/nebo datum konce platnosti smlouvy (3).

Obr. 1 - Hromadné změny údajů na komisních smlouvách.

Obr. 1 - Hromadné změny údajů na komisních smlouvách.

Skladové a kmenové karty

+ Zboží - možnost zobrazit všechny karty k vybranému zboží.

+ Katalog - možnost zobrazit všechny skladové karty z vybraných kmenových karet

+ Katalog - Hromadná změna kmenových karet 

V seznamu zboží nebo v katalogu zboží označte požadované položky a z menu Akce zvolte funkci "Zobrazit kmenové karty pro vybrané zboží" / "Zobrazit zboží pro  vybrané kmenové karty". Zobrazené položky můžete poté dále zpracovávat. Tyto funkce využijete při úpravách a organizaci údajů na skladových a kmenových kartách.

Obr. 2 - Zboží/Kmenové karty: Akce zobrazit kmenové karty pro vybrané zboží.

Obr. 2 - Zboží/Kmenové karty: Akce zobrazit kmenové karty pro vybrané zboží.

Objednávky

Nové filtry:

- možnost filtrovat objednávky dle data daňového dokladu, který byl vystaven k objednávce

- možnost filtrovat objednávky dle toho, zda objednávka má nebo nemá vystaven daňový doklad

Platební příkazy

Pokud se v dávce platebních příkazů objeví příkaz s "prošlým" datem splatnosti, banka to zpravidla vyhodnotí jako chybné zadání a takový příkaz se nepřenese. Tahle situace většinou nastává, pokud příkazy neexportujeme do banky ihned, ale až druhý den. Proto jsme do ověřování plateb přidali nové pravidlo, které na takovou situaci upozorní a datum upraví:

+ generování dávky do banky: pokud je datum splatnosti v minulosti, je zobrazeno varování a při pokračování je takové datum nastaveno na aktuální.