Hromadná změna kmenových karet

Při práci s kmenovými kartami je někdy potřeba provést stejnou změnu u více karet. K tomu slouží průvodce hromadnou změnou kmenových karet, který se nachází v menu Akce na seznamu kmenových karet.

Nejprve je třeba označit karty, kterých se bude hromadná operace týkat. Předtím je možné si pomocí filtru vyfiltrovat konkrétní množinu karet a tuto pak najednou označit pomocí kláves Ctrl + Num+ nebo kliknutím pravým tlačítkem a výběrem označit vše z místní nabídky).

Obr. 1 - Výběr kmenových karet pro hromadnou změnu.

Obr. 1 - Výběr kmenových karet pro hromadnou změnu.

Průvodce hromadnou změnou umožňuje měnit základní údaje kmenové karty a pak popis. V levé části průvodce stačí kliknout na požadovanou funkci a v pravé pak nastavit to, co chceme změnit. Popis zboží lze měnit také pro všechny jazykové varianty.

Obr. 2 - Průvodce hromadnou změnou kmenových karet.

Obr. 2 - Průvodce hromadnou změnou kmenových karet.

Před vlastní změnou se ještě zobrazí kontrolní dotaz a po jeho potvrzení se změny provedou. 

Tip: Průvodce všechny provedené změny eviduje v logu akcí, kde je uveden datum a čas operace a uživatel, který jí provedl. Zaznamenány jsou i změny v datech a je možné je i vrátit zpět. 

V případě, kdy nějakou hodnotu neuváženě změníme, existuje možnost, jak obnovit předchozí stav. K tomu slouží funkce Vrácení změn

Obr. 3 - Průvodce vrácením provedených změn.

Obr. 3 - Průvodce vrácením provedených změn.

Zde je možné vybrat konkrétní záznam operace, prohlédnout si jeho podrobnosti a tlačítkem "Vrátit změny" zapsat do databáze původní stav před danou hromadnou operací.