Pořizování fotografií

ContOS disponuje širokou škálou funkcí, které usnadňují pořizování fotografií ke zboží. Fotografie lze pořizovat ke zboží, do katalogu kmenových karet a k položkám smlouvy. 

Nastavení

Veškeré evidované fotografie jsou ukládány do společného úložiště, což je složka v počítači nebo síťová složka. Fotografie lze tedy ukládat i na síťová úložiště typu NAS nebo na sdílený souborový server. 

Vzhledem k tomu, že úložiště fotek může obsahovat mnoho tisíc fotek, úměrně s tím bude narůstat i jeho objem a proto je zapotřebí naplánovat, na které jednotce budete úložiště používat. Nicméně, pokud v budoucnu dojde k situaci, že na dané jednotce bude docházet místo, lze celé úložiště přesunout na jinou jednotku s dostatečnou kapacitou a v nastavení ContOSu pouze nastavit cestu k novému úložišti obrázků. Žádné jiné změny není třeba provádět. 

Doporučení pro úložiště

ContOS je provozován pouze na jediném počítači

V tomto případě je možné zvolit si v počítači umístění na jednotce, která má dostatečnou kapacitu.

ContOS je provozován na více počítačích propojených v síti

Tento scénář předpokládá, že všechny stanice v síti vidí na společnou složku úložiště. To je důležité proto, aby ContOS dokázal všem uživatelům na všech stanicích fotky zobrazit. V praxi tedy stačí na jedné stanici v síti (server) nasdílet složku a tuto složku pak nastavit jako úložiště obrázků. Využít lze nejen klasický souborový server, ale také dnes dostupná síťová úložiště (NAS), která nabízejí velkou kapacitu i výkon za přijatelnou cenu.


Obr. 1 - Nastavení a umístění úložiště obrázků.

Obr. 1 - Nastavení a umístění úložiště obrázků.

1 - Cesta k úložišti obrázků. Program si v rámci tohoto umístění ještě vytvoří vlastní složky zbozi, katalog, banner, _cache, které slouží pro další třídění fotek. V těchto složkách se dále fotky třídí do složek dle roku, měsíce a dne, kdy byly vloženy. Pro běžného uživatele je však tato vnitřní logika skrytá a nemusí se jí zabývat.

2 - Maximální povolený limit pro rozměr obrázku. Údaj se uvádí v pixelech a představuje mez, kterou když vkládaný obrázek překročí, tak je automaticky na tento rozměr upraven. 

3 - Maximální povolený limit pro fyzickou velikost souboru s obrázkem. Údaj se uvádí v kB (kilobajt) a představuje mez, kterou když vkládaný obrázek překročí, tak je automaticky zpracován tak, aby tuto velikost nepřesahoval. Toho je docíleno změnou velikosti obrázku na povolenou mez, čím v 99.9% případů vždy dojde také k žádoucí redukci velikosti souboru.

Možnosti vkládání fotek

Zboží

Vkládání fotek přímým výběrem fotografie

Vkládání fotek ze schránky

Vkládání fotek přetažením z jiných aplikací nebo z průzkumníka Windows

Automatické focení zboží

Hromadné focení zboží

Hromadné načtení fotek ke zboží

Kmenové karty (Katalog)

Vkládání fotek přímým výběrem fotografie

Vkládání fotek ze schránky

Vkládání fotek přetažením z jiných aplikací nebo z průzkumníka Windows

Automatické focení zboží

Smlouva

Vkládání interních fotek přímým výběrem fotografie

Vkládání interních fotek ze schránky


Tip: Souhrnné informace o fotkách v ContOSu naleznete také v článku na blogu zde.