Moje komise on-line

Klienti - komitenti se mohou na své komise podívat také on-line. Po přihlášení do svého účtu v e-shopu uvidí přehled svých komisních smluv a také zboží, které v komisi mají.


Získají tak okamžitý přehled o prodaných, vyplacených nebo vrácených položkách a také o tom, jaká částka k vyplacení na ně čeká.


Tuto funkci lze zapnout přímo v ContOSu v nastavení e-shopu. Výhodou je, že komisní smlouvy můžete zpřístupnit pouze vámi vybraným klientům. Stejně tak můžete určit datum, od kterého se budou komisní smlouvy v účtu zobrazovat.

Nastavení

Nastavení se provádí v ContOSu v nastavení e-shopu na záložce "Nastavení 3". Tam stačí zaškrtnout políčko "Exportovat zákaznické konto".


Pokud chceme exportovat data pouze určitých klientů, musíme ještě nastavit příslušnou skupinu klientů. V adresáři totiž můžeme každý kontakt přiřadit do jedné nebo více skupin. Vytvořme si například skupinu s názvem "Komisní smlouvy on-line" a přiřaďme do ní všechny klienty, kterým chcete umožnit náhled jejich komisí. Tímto způsobem tedy určíme, komu budeme údaje o jeho komisích zpřístupňovat.

V nastavení můžeme také určit, od jakého data se budou komisní smlouvy přenášet. Nemusíte tedy přenášet celou historii komisních smluv, ale pouze smlouvy od určitého data vystavení.

Tip: Více informací o skupinách v adresáři a jak s nimi pracovat, naleznete v těchto článcích: Adresář klientů a Skupiny klientů.