Skupiny klientů

Seznam skupin, do kterých lze přiřazovat záznamy z adresáře klientů. Skupiny klientů je dobrý způsob, jak si jednotlivé kontakty organizovat. Každý kontakt může být v jedné nebo více skupinách. Ve výchozím stavu jsou k dispozici dvě základní skupiny Dodavatelé a Nespolehlivý klient. V číselníku Skupiny klientů je však možno si vytvářet vlastní skupiny dle potřeby. Číselník je dostupný v podmenu Adresáře.

Obr. 1 - Seznam skupin adresáře s barevným označením.

Obr. 1 - Seznam skupin adresáře s barevným označením.


Podle skupin lze klienty v seznamu snadno třídit pomocí navigace po levé straně okna.

Obr. 2 - Třídění klientů v adresáři dle skupin.

Obr. 2 - Třídění klientů v adresáři dle skupin.


Tip: Pořadí skupiny lze ovlivnit hodnotou v poli Kód. Podle tohoto čísla jsou skupiny nebo jejich vlaječky řazeny.

Na detailech dokladů je členství klienta ve skupině označené vlaječkou v barvě skupiny. Po najetí myší na vlaječku se zobrazí název dané skupiny. Díky tomu lze při práci na dokladech a smlouvách hned vidět, do jakých skupin váš klient patří.

Obr. 3 - Detail dokladu: Adresa klienta s vlaječkami skupin, ve kterých je zařazen.

Obr. 3 - Detail dokladu: Adresa klienta s vlaječkami skupin, ve kterých je zařazen.

Hromadné přiřazení klientů do skupiny

Do jedné nebo více skupin lze klienta přiřadit zakliknutím v detailu adresáře. Chcete-li přiřadit do skupiny více klientů najednou, lze je hromadně klienty označit a pomocí akce na seznamu Adresáře povést hromadné zařazení do skupiny.

Obr. 4 - Hromadné přiřazení klientů do skupiny.

Obr. 4 - Hromadné přiřazení klientů do skupiny.