Skupiny klientů

Seznam skupin, do kterých lze přiřazovat záznamy z adresáře klientů. Skupiny klientů je dobrý způsob, jak si jednotlivé kontakty organizovat. Každý kontakt může být v jedné nebo více skupinách. Ve výchozím stavu jsou k dispozici dvě základní skupiny Dodavatelé a Nespolehlivý klient. V číselníku Skupiny klientů je však možno si vytvářet vlastní skupiny dle potřeby. Číselník je dostupný v podmenu Adresáře.

Obr. 1 - Seznam skupin adresáře.

Obr. 1 - Seznam skupin adresáře.