Vytváření kategorií produktů

Tip: Co jsou to kategorie, jak se vytváření, jak se jim přiřazují vlastnosti, jaký je princip jejich dědění a další podrobnosti jsou uvedeny v článku Kategorie produktů.

Kategorie lze tedy definovat v číselníku kategorií, který se nachází v podmenu Zboží/Kategorie. Každá kategorie může mít dále přiřazeny vlastnosti. Více o vlastnostech naleznete v článku Vlastnosti produktů a kategorií.

Strom kategorií

Na začátku je rozumné si předem rozvrhnout, do jakých kategorií budeme své produkty třídit. To je důležité pro vytvoření hierarchie kategorií zboží. Strom kategorií může vypadat například takto:

Obr. 1 - Strom kategorií produktů.

Obr. 1 - Strom kategorií produktů.

V seznamu zboží pak tyto kategorie vypadají například takto (všimněte si identického rozvržení kategorií dle definice v číselníku):

Obr. 2 - Kategorie produktů v seznamu zboží.

Obr. 2 - Kategorie produktů v seznamu zboží.