Kategorie zboží

Na začátku je rozumné si předem rozvrhnout, do jakých kategorií budeme své produkty třídit. To je důležité pro vytvoření hierarchie kategorií zboží. Strom kategorií může vypadat například takto:

Obr. 1 - Definice kategorií produktů.

Obr. 1 - Definice kategorií produktů.


Kategorie lze definovat v číselníku kategorií, který se nachází v podmenu Zboží/Kategorie.

V seznamu zboží pak tyto kategorie vypadají například takto:

Obr. 2 - Kategorie produktů v seznamu zboží.

Obr. 2 - Kategorie produktů v seznamu zboží.


Každá kategorie může mít dále libovolný počet vlastností, což jsou další rozšiřující informace ke skladovým/kmenovým kartám. Více o vlastnostech naleznete v samostatné kapitole.