Kategorie zboží

Upozornění: Tento článek je zatím příliš stručný, pracujeme však na jeho doplnění. V případě dotazů k tomuto tématu kontaktujte naší podporu.

Na začátku je rozumné si předem rozvrhnout, jak budeme své produkty třídit. To je důležité pro vytvoření hierarchie kategorií zboží. Pokud např. prodáváme výpočetní techniku, můžeme vytvořit takovýto strom kategorií:

Kategorie lze definovat v číselníku kategorií, který se nachází v podmenu Zboží/Kategorie.

Každá kategorie může mít dále libovolný počet vlastností, což jsou další rozšiřující informace ke skladovým/kmenovým kartám. Více o vlastnostech naleznete v samostatné kapitole.