Automatické focení zboží

Upozornění: Tento článek je zatím příliš stručný, pracujeme však na jeho doplnění. V případě dotazů k tomuto tématu kontaktujte naší podporu.

Automatické focení je softwarový foto robot, fotoautomat, který umožňuje pořizovat fotky ke zboží okamžitě a jednoduše. Automatické focení zboží na e-shop je další oblast, kterou umí řešit. Princip spočívá v tom, že ContOS monitoruje určenou složku a jakmile se v ní objeví fotografie, tak jí automaticky převezme, provede nad ní potřebné úpravy a uloží jí do úložiště fotek k danému zboží. Stačí mít fotoaparát, který umí snímek automaticky uložit do určité složky na počítači. Potom vám tato funkce zásadně zkrátí čas pro pořízení fotek. Podobně lze využít i mobilní telefon s aplikací, která fotku z mobilu okamžitě zkopíruje do sdílené složky v síti. 

Odpadá tak ruční kopírování fotek z paměťové karty přístroje, ruční úprava velikosti obrázku, výběr obrázku během vložení ke zboží atd. 

Obr. 1 - Funkce focení na seznamu zboží.

Obr. 1 - Funkce focení na seznamu zboží.

Na seznamu zboží jsou tři akce, každá s mírně odlišným využitím:

1. Hromadné focení zboží

2. Hromadné přiřazení fotek ke zboží

3. Focení vybraného zboží


Hromadné focení zboží

Hromadné focení využijí ti, kteří fotí zboží hromadně. Zboží od zákazníků si nejprve označí štítky s čárovým kódem a pak jej začnou postupně fotit. Funkce hromadné focení na základě čárového kódu zboží nalezne a přiřadí k němu vyfocené snímky. Když přijde na řadu další zboží, obsluha opět sejme jeho čárový kód a začne fotit. Fotografie je vždy zobrazena na obrazovce ke schválení a pak je přenesena do úložiště. Lze také nastavit interval, po kterém je fotka automaticky schválena a uložena. Focení se tak stává rutinní záležitostí bez zbytečných složitostí.

Obr. 2 - Hromadné focení zboží pomocí fotoautomatu.

Obr. 2 - Hromadné focení zboží pomocí fotoautomatu. 

Focení vybraného zboží

Focení vybraného zboží je velmi podobné jako předchozí funkce pouze s tím rozdílem, že se fotoautomat vyvolá již nad konkrétním zboží a pak se snímky snímají pouze pro něj.

Obr. 3 - Focení zboží pomocí fotoautomatu.

Obr. 3 - Focení zboží pomocí fotoautomatu. 

Hromadné přiřazení fotek ke zboží

Funkce hromadné přiřazení zboží spočívá v tom, že podle názvu souboru jsou jednotlivé fotky přiřazeny ke konkrétnímu zboží. Tato funkce se hodí v případě, kdy se např. zboží fotí v ateliéru, kde nemusí být ContOS k dispozici. Stačí, aby fotograf pojmenoval výsledné soubory fotek s prefixem, který označuje ID zboží (na obrázku výše je tento sloupec označen č.4).

Například na obrázku 1 bychom soubory s fotkami pojmenovali takto: 25853-foto1.jpg, 25853-foto2.jpg, 25853-foto3.jpg. Předpokládejme, že tyto soubory dostaneme z ateliéru na USB flashdisku. V menu Akce zvolíme funkci Hromadné přiřazení fotek ke zboží, v dialogu pro výběr souborů označíme všechny fotky a v tu chvíli proběhne automatické zpracování a uložení fotek do úložiště. Po skončení operace jsou všechna zboží, ke kterým byly tyto fotky načtené zobrazeny v seznamu pro kontrolu.