Ovládání e-shopu

V případě potřeby je možné provoz e-shopu pozastavit nebo jej restartovat. Tyto a další operace jsou k dispozici ve Správě e-shopů v menu Akce.


Obr. 1 - Akce pro ovládání e-shopu.

Obr. 1 - Akce pro ovládání e-shopu.

Restartovat e-shop - provede restart webové aplikace. Je to podobné jako když ukončíte a znovu spustíte běžnou aplikaci v počítači. Tato funkce se hodí v případě řešení technických problémů na straně hostitelského serveru. 

Nahrát certifikát platební brány na e-shop. Při provozování platební brány je nutné nahrát vygenerovaný komunikační certifikát do prostředí e-shopu. Více v článku Platební brána.

Vymazat databázi e-shopu - servisní funkce, která provede inicializaci databáze e-shopu a připraví jí pro opětovné nové naplnění daty. Využití v případě technických problémů nebo řešení nestandardních situací. Naplnění daty se standardně provádí přes funkci Synchronizace e-shopu. Při vymazání databáze nedojde k vymazání dat v ContOSu, může však dojít ke ztrátě dat, která nebyla do té doby přenesena do ContOSu během synchronizace (např. dosud nestažené objednávky nebo změny v zákaznických datech provedené klienty e-shopu.