Ovládání e-shopu

V případě potřeby je možné provoz e-shopu pozastavit nebo jej restartovat. Tyto a další operace jsou k dispozici ve Správě e-shopů v menu Akce.


Obr. 1 - Akce pro ovládání e-shopu.

Obr. 1 - Akce pro ovládání e-shopu.


Zastavit e-shop - přepne e-shop do off-line stavu, kdy se návštěvníkům zobrazuje obsah článku "Offline stránka". To je vhodné pro případ různých havarijních stavů v případě, že je potřeba e-shop naplnit daty a tato operace by trvala delší dobu. Je to možné využít také pro situaci, kdy je nutné z jakýchkoli důvodů (provozní, právní a jiné) shop "pozastavit".

Spustit e-shop - přepne shop zpět do on-line režimu a je možné jej normálně používat.

Restartovat e-shop - provede restart webové aplikace. Je to podobné jako když ukončíte a znovu spustíte běžnou aplikaci v počítači. Tato funkce se hodí v případě řešení technických problémů na straně hostitelského serveru. 

Vymazat databázi e-shopu - servisní funkce, která provede inicializaci databáze e-shopu a připraví jí pro opětovné nové naplnění daty. Využití v případě technických problémů nebo řešení nestandardních situací. Naplnění daty se standardně provádí přes funkci Synchronizace e-shopu. Při vymazání databáze nedojde k vymazání dat v ContOSu, může však dojít ke ztrátě dat, která nebyla do té doby přenesena do ContOSu během synchronizace (např. dosud nestažené objednávky nebo změny v zákaznických datech provedené klienty e-shopu.


Obr. 2 - E-shop v off-line stavu.

Obr. 2 - E-shop v off-line stavu.