Nastavení barev

Změna barevného schématu se provádí v nastavení e-shopu na záložce Barvy. V seznamu barevných schémat vyberte požadovanou variantu a stiskněte tlačítko Publikovat, které vybrané schéma na e-shopu aktivuje.

V praxi možná budete chtít výchozí schéma dále přizpůsobit nebo si vytvořit schéma vlastní. Jelikož výchozí schéma nelze upravovat (je pouze pro čtení), musí se vytvořit schéma nové stisknutím tlačítka Vytvořit nové schéma. Nové schéma je v podstatě kopie schématu, které je aktuálně vybrané. Nové schéma si pojmenujte a poté můžete začít upravovat barvy a odstíny jednotlivých komponent. Po stisku tlačítka Publikovat dojde k jeho aktivaci na e-shopu. 

Obr. 1 - Nastavení barev e-shopu.

Obr. 1 - Nastavení barev e-shopu.

1 - Výběr barevného schéma. V seznamu se zobrazují jak výchozí schémata, tak i schémata odvozená.

2 - Barvy komponent. Zde lze upravovat odstíny a barvy jednotlivých komponent e-shopu. Význam jednotlivých položek je podrobně popsán v článku Komponenty a jejich barvy.

3 - Tlačítko Publikovat slouží k promítnutí a aktivaci vybraného schématu na e-shop. Změny se projeví okamžitě.

Odvozená schémata je možné editovat i mazat. Na kartě Barvy je zobrazeno naposledy publikované (aktivní) barevné schéma.

Barevné schéma je reprezentováno souborem s příponou scss. Soubory barevných schémat jsou uloženy ve složce Eshop_template, která se nachází v aplikační složce.