Přehled komponent a jejich barev

Každý prvek e-shopu přebírá svou barvu ze schématu barev. Při úpravě barev je tedy důležité vědět, jak se změna té které barvy projeví v e-shopu. Na obrázku níže je popis jednotlivých součástí titulní stránky e-shopu. Každá část má svou reprezentaci v barevném schématu, jak bylo popsáno výše.

Obr.  1 - Hlavní součásti titulní stránky e-shopu.

Obr.  1 - Hlavní součásti titulní stránky e-shopu.

1 - Horní panel

2 - Záhlaví

3 - Menu kategorií produktů

4 - Panel kategorií

5 - Pozadí stránky

6 - Oddělovač oddílů

7 - Karta produktu

Hlavní barvy

1 - Světlá barva

Tato barva je použita jako podklad podnabídek a podklad prvků pro zobrazení hodnot. Na obrázku je tato barva zvýrazněna žlutě.

2 - Opačná barva ke světlé

Barva běžného textu, textů v nabídkách a nadpisů.  Na obrázku je tato barva zvýrazněna zeleně.

3 - Opačná barva ke světlé 2

Tato barva je využita pro aktivní popis navigace a nadpisy vlastností produktu.  Na obrázku je tato barva zvýrazněna zeleně.

4 - Opačná barva ke světlé 3

Tato barva je využita u neaktivních položek v menu uživatelského účtu a písma záhlaví seznamu objednávek. Na obrázku je tato barva zvýrazněna zeleně.

5 - Barva oddělovače

Tato barva je využita pro oddělovací linky např. na detailu produktu či v seznamu jeho vlastností. Na obrázku je tato barva zvýrazněna zeleně.

6 - Tmavá barva

Tato barva je využita pro pozadí sekundárního tlačítka po najetí myší. Na obrázku je tato barva zvýrazněna zeleně.

7 - Opačná barva k tmavé

Tato barva je využita pro text primárního tlačítka po najetí myší. Na obrázku je tato barva zvýrazněna zeleně.

8 - Zvýrazněná barva

Tato barva je využita pro pozadí záhlaví, pro ohraničení menu kategorií produktů a jako podkladová barva primárních tlačítek. Na obrázku je tato barva zvýrazněna zeleně.

9 - Opačná barva k zvýrazněné

Tato barva je využita pro neaktivní texty, barvu ikon a pro text na primárním tlačítku. Na obrázku je tato barva zvýrazněna zeleně.

10 - Opačná barva k zvýrazněné ztišená

Tato barva je využita text zákaznické podpory v záhlaví. Na obrázku je tato barva zvýrazněna zeleně.

11 - Barva odkazu

Tato barva je využita pro text hyperlinkového odkazu. Na obrázku je tato barva zvýrazněna zeleně.

12 - Barva odkazu po najetí myší

Tato barva je využita pro text hyperlinkového odkazu, když se na něj najede myší. Na obrázku je tato barva zvýrazněna fialově.

13 - Barva pozadí stránek

Tato barva je využita pro pozadí stránek celého e-shopu. Na obrázku je tato barva zvýrazněna žlutě.

Hlavní panel

1 - Barva pozadí

Tato barva je využita pro pozadí horního panelu. Na obrázku je tato barva zobrazena modře.

2 - Barva písma, 3 - barva šipky, 4 - barva zvýrazněného pruhu, 5 - barva zvýraznění položky menu po najetí

Vyhledávací pole


Menu kategorie produktů

Menu pro mobilní zařízení

Tabulky

Blok

Posuvník pro filtr

Tlačítka

Karta produktu

Náhled produktu