Kategorie produktů

Kategorie produktů v ContOSu určují, jak bude vypadat stromová struktura produktů v e-shopu. Kategorie se definují v číselníku kategorií, který je podrobně popsán v článku Kategorie produktů.  Na obrázcích níže je ukázka typické struktury kategorií v ContOSu a v e-shopu.

Obr. 1 - Kategorie v ContOSu.

Obr. 1 - Kategorie v ContOSu.

Obr. 2 - Kategorie v e-shopu.

Obr. 2 - Kategorie v e-shopu.

Vzhledem k tomu, že v ContOSu může být celková struktura kategorií mnohem rozvětvenější než jak jí chceme prezentovat na e-shopu, existuje možnost nastavit položku (uzel), od které bude strom kategorií na e-shopu zobrazován. Na obrázcích výše je patrné, že "základní kategorie" na e-shopu je kategorie Elektronika

Obr. 3 - Nastavení hlavního uzlu pro kategorie v e-shopu.

Obr. 3 - Nastavení hlavního uzlu pro kategorie v e-shopu.

1 - Výběr kategorie. V e-shopu se strom kategorií zobrazí od vybrané kategorie zde.


Další nastavení v kategoriích

Na detailu kategorie je záložka Nastavení kategorie, kde jsou další možnosti nastavení pro e-shop. V současnosti to jsou zejména metadata stránky a další texty rovněž i v jazykových mutacích.

Obr. 4 - Nastavení pro e-shop na detailu kategorie.

Obr. 4 - Nastavení pro e-shop na detailu kategorie.

Vliv těchto parametrů na zobrazení skutečné stránky v e-shopu je patrný z obrázku níže.

1 - Titulek stránky je zobrazen z záhlaví prohlížeče (1)

2 - URL adresa. Pro danou kategorii lze definovat vlastní url adresu. Na obrázku níže je označená (2).

3 - Titulek stránky. Jedná se o hlavní nadpis na stránce kategorie. Na obrázku níže je označen (3).

4 - Popis stránky. Hodnota metatagu description, který je součástí hlavičky stránky, a který se zobrazuje např. ve výsledcích vyhledávačů (např. Google).


Obr. 5 - Zobrazení kategorie v e-shopu.

Obr. 5 - Zobrazení kategorie v e-shopu.

Záhlaví kategorie

Každá kategorie může mít své vlastní záhlaví, ve kterém lze uvádět další podrobnosti o nabízeném sortimentu, odkazy na různé články a nákupní rádce.


K ContOSu se tento text definuje na detailu kategorie v seznamu Kategorie produktů.

Další nastavení jako je například nadpis dané kategorie, lze nastavit na vedlejší kartě "Nastavení kategorie":