image
image
image
image

ContOS v kostce

ContOS je řešení pro obchod a e-shop, které uživatelům umožňuje jednoduše a rychle řídit své on-line obchody a prodej v kamenných prodejnách. Jeho předností je zvládání i tak specifických druhů obchodu jako je komisní prodej nebo výkup a tím je předurčen nejen pro prodej nového, ale také bazarového zboží. ContOS obsahuje pokročilé nástroje pro snadné pořizování zboží z veřejných databází nebo z vlastního katalogu. Uplatní se dobře v provozech jako je obchod, bazar, zastavárna, antikvariát, starožitnictví.

Součástí ContOSu je moderní e-shop, který je plně propojen s daty aplikace a umožňuje automatické vystavování produktů, stahování objednávek a komunikaci se zákazníky.

Sklad a evidence produktů

Skladová karta je základem pro evidenci zboží a ostatních skladových položek.

Sklad obsahuje veškeré informace o zboží, které prodáváte, a se kterým obchodujete. Základem je skladová karta, která krom názvu a identifikátoru zboží a jeho fotografií, obsahuje vlastnosti zboží a hodnoty těchto vlastností.

Součástí skladové karty jsou prodejní ceny a přehled pohybů, které se na skladové kartě odehrály, jako např. naskladnění, prodej apod.

Skladové karty jsou organizovány do kategorií v přehledné hierarchii, podobně jako tomu bývá např. na e-shopu. Každá kategorie zároveň obsahuje sadu vlastností a další informace, které jsou děděny těmi kartami, které pod danou kategorii spadají.

Komisní prodej

Komisní prodej je specifický typ prodeje, kdy majitel zboží (komitent) prodává svou věc prostřednictvím prodejce (komisionáře), který funguje jako zprostředkovatel prodeje.

Tato forma prodeje je často využívána např. v bazarech, antikvariátech, starožitnictvích, galeriích, ale zrovna tak je to častý způsob prodeje nového zboží, kdy majitel nabízí své zboží k prodeji prostřednictvím obchodníka, ale zboží přitom až do zaplacení zákazníkem zůstává jeho majetkem. Komisionář zboží prodává na své náklady buď v kamenné provozovně, kterou může být klasická prodejna s ostatním sortimentem anebo ve specializovaném bazaru či antikvariátu. V současnosti je velmi zajímavý také prodej komisního zboží na eshopu, díky kterému lze oslovit daleko širší skupinu zákazníků.

ContOS umí komisi od A do Z:

 • Rychlé založení smlouvy a naskladnění přijatého zboží.
 • Různé varianty počítání nároku komitenta a odměny obstaratele.
 • Evidence nákladů a poplatků (stornopoplatky, pokuty, náhrady škod, opravy, čištění apod.).
 • Možnost změny smlouvy pomocí smluvních dodatků a jejich evidence.
 • Hromadné generování dodatků ke smlouvě a automatická úprava cen neprodaného zboží, odesílání dodatků komitentům e-mailem.
 • Snadné vyúčtování smlouvy, možnost hromadného vyúčtování více smluv najednou.
 • Odesílání dokladů o vyúčtování komitentům e-mailem.
 • Sledování lhůt spojených se smlouvou, u zboží prodaného přes internet se hlídá také lhůta pro vyplacení peněz komitentovi, dokud neuplyne zákonná lhůta pro možnost vrácení zboží prodaného na internetu zákazníkem.
 • Evidence úhrad na každé smlouvě, okamžitý přehled pohledávek a závazků spojených s komisním prodejem.
 • Vrácení neprodaného zboží komitentovi včetně vyúčtování a započtení různých poplatků.
 • U každé smlouvy evidence veškeré komunikace s komitentem, e-maily a SMS týkající se nejen dané smlouvy, ale i vyúčtování nebo dodatku.
 • Možnost nabídnout komitentovi odkupní cenu jeho zboží a hromadné generování e-mailů s nabídkou odkupu.
 • Účetní přehledy o komisním prodeji.

Výkup zboží

Modul Výkup zboží slouží k zakládání a evidenci výkupních smluv, evidenci vyplacených peněz a úhrad kupujícím a také k likvidaci, nebo-li naskladnění vykoupeného zboží. Jsou k dispozici nástroje na kontrolu vykoupeného zboží, jeho množství, hodnotu i vyplacené peníze.

Zboží lze naskladňovat buď rovnou při sepisování smlouvy anebo dodatečně, přičemž jednu výkupní položku lze naskladnit na více skladových karet (např. vykoupený počítač lze ve skutečnosti naskladnit na karty jednotlivých komponent). U položek, které dosud skladovou kartu nemají, lze tuto kartu snadno vytvořit.

Lze hromadně nacenit kupní ceny na více položek dle celkové kupní ceny. Při výkupu celých knihoven nebo sbírek lze pak celkovou kupní cenu rovnoměrně rozpustit do kupních cen jednotlivých položek.

ContOS umožňuje udržet dohledatelnost každé vykoupené položky. Od koho byla zakoupena, za jakou cenu, zda byla vykoupena jednotlivě anebo byla součástí nějakého celku (sbírky, knihovny, konvolutu). Řeší také problém s tím, že na výkupní smlouvě je položka často pod jiným názvem než je pak ve skladové evidenci. Na výkupní smlouvě však vidíme, z čeho daná skladová položka vzešla.

Výkupní smlouvu využijí antikvariáty, starožitnictví, bazary. Stejně tak jí využijí i ti, kteří zboží na prodej vykupují od běžných občanů. Výkupní smlouva ošetřuje převod vlastnictví dané věci a je právním dokladem o jejím nabytí.

Zastavárna

Zastavárna je společnost, kde fyzická osoba obdrží peněžní hotovost proti zástavě movité nebo i nemovité věci. Zástavní cena je stanovena po dohodě obou stran: zástavního věřitele a zástavního dlužníka. Součástí dohody je také termín splacení půjčené částky navýšené o stanovený úrok. Po splacení je movitá či nemovitá věc vrácena majiteli. Pokud zástavní dlužník neuhradí svůj závazek včas a v plné výši, zastavárna se poté snaží zastavenou věc prodat a tím uspokojit svou pohledávku.

K dispozici jsou široké možnosti nastavení podmínek, za kterých je půjčka sjednána. Můžete nabízet denní, týdenní či měsíční úrok.

Výše úroku může být také závislá na výši půjčené částky. Dle smluvních podmínek si můžete určit, kdy je půjčka splatná, stejně jako jaká část úroků se platí při předčasném splacení. Navíc je možné mít různé varianty půjček, kdy např. zlato zastavujeme na měsíční úrok s nějakou procentní sazbou, kdežto ostatní věci pak na denní úrok dva týdny.

Možnosti, které v tomto směru ContOS nabízí, umožňují jeho maximální přizpůsobení se podmínkám konkrétní zastavárny:

 • Možnost zadat si vlastní datumy splacení, prodloužení nebo výši částek.
 • Možnost účtovat libovolné poplatky a náklady
 • Možnost mimořádných, částečných splátek
 • Možnost navýšení půjčky
 • Zastavárník má k dispozici okamžitý přehled, jaký celkový dluh na dané smlouvě vázne a může tak snadno klientovi tuto informaci sdělit.
 • Klienta je možné řadit do jedné nebo více skupin a rozlišovat problémové klienty nebo ty, kteří si zástavy nevyzvedávají. Na jediné kliknutí jsou vždy k dispozici všechny smlouvy klienta.

Oproti konkurenčním produktům však ContOS nabízí celé své zázemí pro další práci s propadlými zástavami. Ke zboží lze doplňovat další informace, obrázky, nasazovat prodejní ceny, tisknout cenovky a zboží prodávatna prodejně nebo v e-shopu. Předností ContOSu je, že jednu propadlou zástavu dokáže naskladnit na více skladových karet.

E-shop a další prodejní kanály

ContOS umí prodávat zboží prostřednictvím více prodejních kanálů. Součástí ContOSu je moderní, plnohodnotný e-shop, který umožňuje prodávat zboží evidované v aplikaci. ContOS a e-shop jsou spolu datově úzce propojeny a v nastavitelných intervalech mezi nimi probíhá komunikace: směrem do e-shopu se promítá katalog zboží, ceník, skladový stav, aktualizované zákaznické údaje a z e-shopu se stahují nové objednávky, údaje zákazníků a informace o platbách. Vše je plně automatizováno a vše se ovládá pouze z ContOSu. 

ContOS samozřejmě zvládá i klasický prodej v kamenné prodejně. Podporuje tisk účtenek na pokladní tiskárně, načítání zboží do prodejky pomocí snímače čárového kódu, tiskne cenovky.

ContOS je propojen s největším českým aukčním portálem Aukro.cz a umožňuje vystavovat a spravovat nabídky a aukce. Nákupy z Aukra se stahují do ContOSu a dále se s nimi pracuje úplně stejně jako s ostatními objednávkami. Na Aukro si můžeme vystavit pouze určitou část svých skladových zásob a zbytek si rezervovat pro ostatní prodejní kanály.

ContOS umožňuje prezentovat zboží také na Facebooku a Instagramu, kde si jej mohou zájemci prohlédnout a poté jsou Facebookem přesměrováni přímo do vašeho e-shopu, kde si jej mohou zakoupit.

Podobný princip umožňují i Google nákupy. Do těchto služeb lze exportovat produkty dle námi stanovených parametrů. Je možné definovat různé varianty datových feedů, ze kterých si tytu služby samy načítají údaje o produktech.

Export do cenových srovnávačů

Produkty, které jsou nabízeny v e-shopu, lze pomocí datového feedu prezentovat také ve srovnávačích cen jako je Heureka nebo Zboží. Také zde je možno stanovit kritéria, na základě kterých jsou produkty do těchto služeb posílány.

Banky a platební brány

ContOS na svém e-shopu podporuje několik platebních bran, přes které zákazníci mohou platit své objednávky. V současnosti to jsou platební brána od ČSOB, GP WebPay a Comgate.

Je také možno automatizovaně stahovat pohyby přímo z bankovního účtu a párovat je na konkrétní doklady. Po stažení bankovních pohybů tak hned vidíte, které objednávky byly uhrazeny. ContOS podporuje např. FIO banku a Komerční banku. Napojení na další banky je možné dle konkrétních požadavků doplnit.

Expedice objednávek a dopravci

Modul Expedice umožňuje zadávat a sledovat vypravené zásilky. Jednotlivé zásilky lze zadávat buď ručně anebo je hromadně generovat z objednávek. V závislosti na zvoleném přepravci lze každé zásilce nastavit různé typy služeb (např. dobírka, doručení do ciziny apod.).

Zásilky lze pohodlně vyexportovat přímo do systému daného přepravce, není tedy již nutné každou zásilku zadávat opakovaně. Velmi se tím zrychlí celý proces a zároveň se vyvarujeme chyb při přepisování adres.

Systém u již odeslaných zásilek sleduje průběh dopravy přímo ze systému přepravce a zaznamená datum doručení a nebo důvod nedoručení zásilky. Údaje ze systému přepravce k dané zásilce lze zobrazit přímo z ContOSu, obsluha má tak v každém okamžiku detailní a přesný přehled o pohybu a obsahu každé zásilky.

Komunikace se zákazníky, e-mail a SMS

ContOS umožňuje elektronicky komunikovat s klienty, automatizovaně vytvářet a evidovat zasílané zprávy. Zprávami mohou být e-maily nebo SMS a mohou být vytvářeny ručně nebo generovány během zpracování.

Modul Komunikace sdružuje všechny tyto zprávy na jednom místě a umožňuje je zobrazovat, filtrovat, prohledávat, upravovat a odesílat.

Zprávy jsou vytvářeny na základě uživatelsky definovaných šablon, které mohou obsahovat proměnné a tím lze pohodlně vytvářet hromadné zprávy jako jsou například e-maily s vyúčtování komise, daňovými doklady nebo různá avíza.

ContOS umí krom e-mailů odesílat také SMS zprávy.

Export dat do účetnictví

Veškerá data lze z ContOSu exportovat. Uživatel má plnou kontrolu nad tím, která data a v jakém rozsahu budou exportována a zároveň má na výběr několik možností, v jakém výstupním formátu data získat. Přístup k této funkci a rozsah jejích možností lze omezit nastavením uživatelských oprávnění pro každého uživatele ContOSu.

Daňové doklady, údaje o prodejích nebo o smlouvách lze exportovat i do účetních programů jako je Money S3 nebo Pohoda.

To je ContOS

ContOS je neustále rozvíjen, zdokonalován a dále rozšiřován dle požadavků zákazníků, kterým věnujeme nadstandardní podporu. Software vyvíjí a dodává firma TT Software, s.r.o., Karlovy Vary.

Začněte prodávat ještě dnes!
Napište nebo zavolejte a zjistěte vše, co vám ContOS může nabídnout.
Stáhněte si ContOS z našich stránek a vyzkoušejte ho.
Rádi vám poradíme a pomůžeme s nastavením.