Zobrazení fotek

Pořadí fotek

Na e-shopu a všude jinde jsou fotky zobrazovány dle svého pořadí na skladové kartě. Toto pořadí lze změnit prostým přetažením fotky myší na požadované místo v seznamu.

Obr. 1 - Pořadí fotek na skladové kartě.

Obr. 1 - Pořadí fotek na skladové kartě.

Takto pak vypadá pořadí fotek při prezentaci v e-shopu:

Obr. 2 - Pořadí fotek na e-shopu.

Obr. 2 - Pořadí fotek na e-shopu.

Popis fotky

Každá fotka může mít svůj popisek, který se na e-shopu zobrazí jako titulek po najetí myší nebo jako popisek při prohlížení v plném rozlišení. Popisek lze přidat tak, že se na fotku klikne pravým tlačítek myši a z menu vybere volba Upravit popis. Délka popisku je omezena na 80 znaků.

Obr. 3 - Popisek na fotce na e-shopu.

Obr. 3 - Popisek na fotce na e-shopu.

Příznak Export

Příznak "Export" znamená, že fotka bude přenesena a zobrazena v e-shopu. Jinými slovy, pokud chceme, aby se některá fotka na e-shopu nezobrazovala, pak odškrtneme příznak "Export". Když klikneme pravým tlačítkem na fotku, tak v místní nabídce můžeme buď tento příznak zapnout/vypnout pro danou fotku anebo jej nastavit hromadně buď pro vybrané fotky anebo pro všechny fotky u zboží.


Obr. 4 - Příznak "Export" na fotce.
Obr. 4 - Příznak "Export" na fotce.