Zástavní smlouva

Přijetí zástavy, sepsání smlouvy, vyplacení půjčky

Sepsání zástavní smlouvy probíhá v okně Zástavní smlouvy. Na jedné smlouvě lze mít více zástav, přičemž u každé z nich se určuje částka, která se na ně půjčuje. V záhlaví smlouvy jsou zobrazeny veškeré náležitosti, zejména finanční a časové.

Obr. 1 - Seznam zástavních smluv.

Obr. 1 - Seznam zástavních smluv.

Celková půjčená částka je součtem půjčených částek na jednotlivé zástavy. Je také možno půjčit bez uvedení zástavy, což umožňuje používat ContOS jako software pro poskytování půjček bez ručení zástavou. V takovém případě se půjčená částka zapíše rovnou do záhlaví smlouvy.

Obr. 2 - Detail zástavní smlouvy.

Obr. 2 - Detail zástavní smlouvy.


Během uzavírání smlouvy je možno automaticky půjčenou částku vyplatit z pokladny a vznikne zároveň výdajový pokladní doklad. Je také možno vyplatit částku až později.

Tisk zástavní smlouvy

Tiskovou sestavu zástavní smlouvy lze upravovat ve vestavěném editoru sestav a přizpůsobit si jí tak svým vlastním potřebám. 

Obr. 3 - Vytištěná zástavní smlouva.

Obr. 3 - Vytištěná zástavní smlouva.